User Tools

Site Tools


admin:maskiner:omphalotus

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
admin:maskiner:omphalotus [2014/04/01 15:27]
vol [SSH Fingerprint]
admin:maskiner:omphalotus [2016/12/14 14:12] (current)
lidbjork Lade till bjarni eftersom han också har sudo
Line 1: Line 1:
 ===== Omphalotus ===== ===== Omphalotus =====
-{{ admin:maskiner:omphalotus.png?300 | Omphalotus }}+{{ admin:maskiner:omphalotus.jpg?300 | Omphalotus }}
  
 | ^ Hostinfo ^ | ^ Hostinfo ^
 ^ Hostnamn | Omphalotus.Update.UU.SE | ^ Hostnamn | Omphalotus.Update.UU.SE |
 ^ Alias | - | ^ Alias | - |
-^ OS | Linux Mint 14 |+^ OS | Linux Mint 17 |
 ^ Tjänster | - | ^ Tjänster | - |
-^ Tillverkare | Fujitsu Siemens | +^ Tillverkare, Modell | Fujitsu Siemens, Esprimo P5615 
-Modell Esprimo <någonting> FIXME |+Arkitektur x86_64 |
 ^ CPU | AMD Athlon 64 X2 4200+ | ^ CPU | AMD Athlon 64 X2 4200+ |
 ^ RAM | 6 GiB | ^ RAM | 6 GiB |
Line 14: Line 14:
 ^ Nätverk | eth0:130.238.19.180 | ^ Nätverk | eth0:130.238.19.180 |
 ^ Plats | [[lokaler:t-salen|T-Salen]] | ^ Plats | [[lokaler:t-salen|T-Salen]] |
-^ Ansvarig/Kontaktperson | lidbjork@ |+^ Ansvarig/Kontaktperson | [[lidbjork@update.uu.se|lidbjork@]], [[martin@update.uu.se|martin@]], [[bjarni@update.uu.se|bjarni@]] |
 ^ Övrigt | Två skärmar | ^ Övrigt | Två skärmar |
 ^ Länkar | <del>[[https://sax.update.uu.se/icinga/cgi-bin/extinfo.cgi?type=1&host=omphalotus|Icinga]]</del> [[https://sax.update.uu.se/munin/Update.UU.SE/Omphalotus.Update.UU.SE/index.html|Munin]] | ^ Länkar | <del>[[https://sax.update.uu.se/icinga/cgi-bin/extinfo.cgi?type=1&host=omphalotus|Icinga]]</del> [[https://sax.update.uu.se/munin/Update.UU.SE/Omphalotus.Update.UU.SE/index.html|Munin]] |
    
 ==== SSH Fingerprint ==== ==== SSH Fingerprint ====
-FIXME 
 <code> <code>
 -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Line 38: Line 37:
  
 ==== Allmän information ==== ==== Allmän information ====
-Omphalotus är den för närvarande enda Linux-arbetsstationen i t-salen. Den är också ensam om att vara utrustad med två skärmar.+Omphalotus är den för närvarande enda Linux-arbetsstationen i t-salen. Den är ensam om att vara utrustad med två skärmar, har dvd-brännare och en 3,5-tums diskettstation. Omphalotus lämpar sig således till grafik, layout, skrivning och läsning av cd och disketter, scanning, etc. Det är på denna dator vi redigerat senaste numret av vår tidning [[:uptime:start|Uptime]].
  
 ==== Händelser ==== ==== Händelser ====
admin/maskiner/omphalotus.1396366022.txt.gz · Last modified: 2014/04/01 15:27 by vol