User Tools

Site Tools


projekt:kortinventering

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
projekt:kortinventering [2022/08/17 22:10]
kgs
projekt:kortinventering [2022/09/06 22:29] (current)
bjarni ett ord
Line 1: Line 1:
-Här är en lista av nästan alla kort som update har i sitt förråd.+Här är en lista av nästan alla DEC-kort som update har i sitt förråd.
  
 Alla kort med ett givet lådnummer hittas i motsvarande låda. Kort utan lådnummer är sådana som ligger i en separat enkortslåda (namnet på kortet finns då uppmärkt på lådan). Kort med ett "KR" i lådnummerfältet finns i kortramen i lilla förrådet. Alla kort med ett givet lådnummer hittas i motsvarande låda. Kort utan lådnummer är sådana som ligger i en separat enkortslåda (namnet på kortet finns då uppmärkt på lådan). Kort med ett "KR" i lådnummerfältet finns i kortramen i lilla förrådet.
projekt/kortinventering.txt · Last modified: 2022/09/06 22:29 by bjarni