User Tools

Site Tools


projekt:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projekt:start [2016/02/08 14:27]
ante [Projekt]
projekt:start [2022/05/01 15:10] (current)
kgs
Line 1: Line 1:
 +
 ~~NOTOC~~ ~~NOTOC~~
  
 ===== Projekt ===== ===== Projekt =====
  
-  * [[kakrafoon]], system för att köa och spela upp musik i [[:lokaler:t-salen|T-salen]].+  * [[kakrafoon]], system för att köa och spela upp musik i [[lokaler:polacksbacken:t-salen|T-salen]].
   * [[Biblioteket]] i T-salen.   * [[Biblioteket]] i T-salen.
   * [[Updateringar]], som vi kallar våra föreläsningar.   * [[Updateringar]], som vi kallar våra föreläsningar.
   * [[Utställningar]]   * [[Utställningar]]
   * [[Uptime]], Updates tidning.   * [[Uptime]], Updates tidning.
-  * [[IRC]] den vardagliga dosen Update+  * [[Sting]], planering inför TekNats årliga föreningsmässa. 
 +  * [[.:rudel:start|RUDEL]], planering för framtida lokaler och samlingens bevarande. 
 +  * [[Inventering]] av Updates förråd. 
 +  * [[Inköpslista]] med prylar som update kommer att köpa in. 
 +  * [[mini-conference|Update mini-conference]] 
 +  * [[website]] för Updates webbsida utanför wikin. 
 +  * [[kortinventering]], inventering av alla lådor och lösa kort som update har
  
 ==== Medlemmars projekt ==== ==== Medlemmars projekt ====
Line 14: Line 21:
   * [[http://www.update.uu.se/~bjarni/brum/|Brum]], en hembyggd 6502-baserad dator (bjarni)   * [[http://www.update.uu.se/~bjarni/brum/|Brum]], en hembyggd 6502-baserad dator (bjarni)
   * [[https://github.com/andysan/greenpea|GreenPea]], en PDP-12-emulator (sandberg)   * [[https://github.com/andysan/greenpea|GreenPea]], en PDP-12-emulator (sandberg)
- +  * [[https://github.com/PontusPih/8ball|8ball]], en PDP-8 emulator (pontus) 
 +  * [[https://github.com/PontusPih/TINT8|TINT8]], ett roligt spel i PDP-8 assembler (pontus) 
 +  * [[projekt:drtrivsel:start|Dr Trivsel]], en hemsnickrad datorarkitektur (martin, bjarni) 
 +  * [[projekt:orgel:start|Orgel]], bygga om en gammal transistororgel till en frän synt (bjarni, kgs). [[projekt:orgel:devlog|Dev log här]]. 
 +  * [[projekt:elsatransceiver:start|W076-RS232]], ett nytt sändtagarkort för RS-232 till [[admin:maskiner:elsa|Elsa]]. (sadropol, ?) 
 +  * [[projekt:vacscan|Vacscan]], en Spectra "gas analyzer" hittades i skroten. Vi skall försöka göra något roligt med den.
projekt/start.1454938060.txt.gz · Last modified: 2016/02/08 14:27 by ante