User Tools

Site Tools


styrelse:ordf

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
styrelse:ordf [2015/10/28 17:39]
lidbjork
styrelse:ordf [2019/02/17 16:31]
vol old revision restored (2016/12/31 13:40)
Line 1: Line 1:
 ===== Ordförande ===== ===== Ordförande =====
  
-Ordföranden har som huvudsaklig syssla att kalla till möten – huvudsakligen styrelsemöten, vårmötehöstmöte och [[kultur:onsdagsmoete|onsdagsmöten]] , vanligen föra ordet på dessa((utom på onsdagsmötena där det uppmuntras att prata på eget initiativ)), samt att delegera uppgifter och se till att dessa blir genomförda.+Ordföranden har som huvudsaklig syssla att kalla till möten (styrelsemöten, vårmöten, höstmöten, [[kultur:onsdagsmoete|onsdagsmöten]], etc.), vanligen föra ordet på dessa((utom på onsdagsmötena där det är en stor fördel om deltagarna pratar på eget initiativ)), samt att delegera uppgifter och se till att dessa blir genomförda
 + 
 +Ordföranden fungerar lämpligen som allmän projektledare (urk) och kommunikationshubb. 
 + 
 +=== Höst- och vårmöte === 
 +Ordförandes kanske viktigaste uppgift är att se till att det hålls två föreningsmöten varje år, kallade höst- respektive vårmöte. 
 + 
 +Viktigt att veta: 
 + 
 +  * mötet hålls alltid i sal 1111 på Polacks 
 +  * efter mötet serveras det våfflor 
 +  * datum och tid för kommande möte fastslogs på föregående möte; kolla protokollet vid osäkerhet 
 +  * samtliga medlemmar måste kallas via **snigelpost** minst **tio dagar** innan mötet (men skicka en epostkallelse också!) 
 + 
 +=== Onsdagsmöten === 
 +Ordförande är ansvarig för att kalla medlemmarna till onsdagsmöte. Onsdagsmötet hålls den första onsdagen i varje månad, årets alla månader. Av tradition börjar det alltid klockan 19, inte sällan på [[Golden China|GC]]. 
 + 
 +Ordförande kollar först var medlemmarna vill äta, antingen på [[IRC]] eller via epost till [[update@update.uu.se]] (**obs:** inte samma lista som kallelsen skickas till!). Därefter skickar han eller hon kallelsen till [[members@update.uu.se]], gärna någon vecka i förväg. 
 + 
 + 
 +=== Torsdagssweatshop === 
 +Liksom onsdagsmötet infaller torsdagssweatshopen (minst) en gång i månaden. Ordförande ansvarar för att kalla till den regelbundna sweatshopen, som alltid hålls den tredje torsdagen varje månad. 
 + 
 +Innan kallelsen skickas är det bra om ordförande: 
 + 
 +  * tar emot förslag på tema, eller hittar på ett själv 
 +  * hör sig för om vilka medlemmar som tänkt komma, och vad de ska göra 
 + 
 +Därefter skickas kallelsen, inklusive informationen ovan, till [[members@update.uu.se]], gärna 1-2 veckor i förväg. 
 + 
 +=== Stingdagen === 
 +I slutet av nollningen anordnar UTN den så kallade [[projekt:sting|Stingdagen]], där föreningar anslutna till Teknat-fakulteten visar upp sig för studenterna. 
 + 
 +Ordförande ser till att Update anmäls till Stingdagen (vanligtvis får man en fråga från Sting via epost), samt att vi gör något vettigt.
styrelse/ordf.txt · Last modified: 2019/02/17 16:31 by vol