User Tools

Site Tools


styrelse:ordf

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
styrelse:ordf [2019/02/17 17:16]
vol
styrelse:ordf [2019/02/17 17:31]
vol old revision restored (2016/12/31 13:40)
Line 18: Line 18:
 Ordförande är ansvarig för att kalla medlemmarna till onsdagsmöte. Onsdagsmötet hålls den första onsdagen i varje månad, årets alla månader. Av tradition börjar det alltid klockan 19, inte sällan på [[Golden China|GC]]. Ordförande är ansvarig för att kalla medlemmarna till onsdagsmöte. Onsdagsmötet hålls den första onsdagen i varje månad, årets alla månader. Av tradition börjar det alltid klockan 19, inte sällan på [[Golden China|GC]].
  
-Ordförande kollar först var medlemmarna vill äta, antingen på [[IRC]] eller via epost till [[update@update.uu.se|update@]] (**obs:** inte samma lista som kallelsen skickas till!). Därefter skickar han eller hon kallelsen till [[members@update.uu.se|members@]], gärna någon vecka i förväg.+Ordförande kollar först var medlemmarna vill äta, antingen på [[IRC]] eller via epost till [[update@update.uu.se]] (**obs:** inte samma lista som kallelsen skickas till!). Därefter skickar han eller hon kallelsen till [[members@update.uu.se]], gärna någon vecka i förväg.
  
  
Line 29: Line 29:
   * hör sig för om vilka medlemmar som tänkt komma, och vad de ska göra   * hör sig för om vilka medlemmar som tänkt komma, och vad de ska göra
  
-Därefter skickas kallelsen, inklusive informationen ovan, till [[members@update.uu.se|members@]], gärna 1-2 veckor i förväg.+Därefter skickas kallelsen, inklusive informationen ovan, till [[members@update.uu.se]], gärna 1-2 veckor i förväg.
  
 === Stingdagen === === Stingdagen ===
styrelse/ordf.txt · Last modified: 2019/02/17 17:31 by vol