User Tools

Site Tools


projekt:rudel:grovinventering:elsa

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projekt:rudel:grovinventering:elsa [2017/09/01 16:07]
bjarni mer info om donator och en länk
projekt:rudel:grovinventering:elsa [2021/05/27 17:55] (current)
pontus
Line 1: Line 1:
-Namn: Elsa+**Namn:** Elsa [[this>lib/exe/fetch.php/admin:maskiner:elsa.jpg|{{ admin:maskiner:elsa-liten.png|Klicka för foto}}]]
  
-Typ: PDP-12+**Modell:** PDP-12
  
-Introduktionsår: 1969+**Introduktionsår:** 1969
  
-Tillverkare: Digital+**Tillverkare:** Digital Equipment Corporation 
  
-HistoriaKommer från Neurofysiologiska laboratoriet (UU) vid Ulleråkers +**Signifikans:** Endast 755 sålda och inte mer än 30-35 stycken finns bevarade. Vår maskin är i väldigt gott skick.
-sjukhus.+
  
-DonatorMikael Fredriksson vid labbet för konstruktion av mätapparatur, samt hans far Anders Fredriksson, docent i medicin.+**Historia:** Kommer från Neurofysiologiska laboratoriet (UU) vid Ulleråkers sjukhus.
  
-Kontaktperson(er): En eller fler som kan veta mer! Kontakta gärna.+Neurofysiologiska laboratoriet fick köpa denna maskin via NASA för att hjälpa till med experiment rörande rymdforskning som inte var möjlig i USA
  
-[[:admin:maskiner:elsa|Mer information.]]+**Donator:** Mikael Fredriksson och hans far Anders Fredriksson, docent i medicin.
  
 +**Kontaktperson(er):** Pontus Pihlgren: pontus@update.uu.se
 +
 +
 +Plakat som användes vid utställningen "Tre Ton Minidatorer":
 +
 +   * {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a4-3ton-Elsa-tech.pdf | ELSA }}
 +   * {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-Elsa.pdf | ELSA och Uppsala Universitet }}
projekt/rudel/grovinventering/elsa.1504282058.txt.gz · Last modified: 2017/09/01 16:07 by bjarni