User Tools

Site Tools


projekt:rudel:grovinventering:elsa

Namn: Elsa Klicka för foto

Modell: PDP-12

Introduktionsår: 1969

Tillverkare: Digital Equipment Corporation

Signifikans: Endast 755 sålda och inte mer än 30-35 stycken finns bevarade. Vår maskin är i väldigt gott skick.

Historia: Kommer från Neurofysiologiska laboratoriet (UU) vid Ulleråkers sjukhus.

Neurofysiologiska laboratoriet fick köpa denna maskin via NASA för att hjälpa till med experiment rörande rymdforskning som inte var möjlig i USA.

Donator: Mikael Fredriksson och hans far Anders Fredriksson, docent i medicin.

Kontaktperson(er): Pontus Pihlgren: pontus@update.uu.se

Plakat som användes vid utställningen “Tre Ton Minidatorer”:

projekt/rudel/grovinventering/elsa.txt · Last modified: 2021/05/27 19:55 by pontus

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki