User Tools

Site Tools


projekt:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projekt:start [2019/04/16 22:07]
zeltophil added mini-conference
projekt:start [2022/07/09 20:02] (current)
zeltophil added "computer of the month" project
Line 1: Line 1:
 +
 ~~NOTOC~~ ~~NOTOC~~
  
 ===== Projekt ===== ===== Projekt =====
  
-  * [[kakrafoon]], system för att köa och spela upp musik i [[:lokaler:t-salen|T-salen]].+  * [[kakrafoon]], system för att köa och spela upp musik i [[lokaler:polacksbacken:t-salen|T-salen]].
   * [[Biblioteket]] i T-salen.   * [[Biblioteket]] i T-salen.
   * [[Updateringar]], som vi kallar våra föreläsningar.   * [[Updateringar]], som vi kallar våra föreläsningar.
   * [[Utställningar]]   * [[Utställningar]]
-  * [[Uptime]], Updates tidning.+  * [[Månadens dator]] 
 +  * [[uptime:|Uptime]], Updates tidning.
   * [[Sting]], planering inför TekNats årliga föreningsmässa.   * [[Sting]], planering inför TekNats årliga föreningsmässa.
-  * [[.:rudel:start|RUDEL]], planering för datorsamlingens bruk och bevarande.+  * [[.:rudel:start|RUDEL]], planering för framtida lokaler och samlingens bevarande.
   * [[Inventering]] av Updates förråd.   * [[Inventering]] av Updates förråd.
   * [[Inköpslista]] med prylar som update kommer att köpa in.   * [[Inköpslista]] med prylar som update kommer att köpa in.
   * [[mini-conference|Update mini-conference]]   * [[mini-conference|Update mini-conference]]
 +  * [[website]] för Updates webbsida utanför wikin.
 +  * [[kortinventering]], inventering av alla lådor och lösa kort som update har
  
 ==== Medlemmars projekt ==== ==== Medlemmars projekt ====
Line 18: Line 22:
   * [[http://www.update.uu.se/~bjarni/brum/|Brum]], en hembyggd 6502-baserad dator (bjarni)   * [[http://www.update.uu.se/~bjarni/brum/|Brum]], en hembyggd 6502-baserad dator (bjarni)
   * [[https://github.com/andysan/greenpea|GreenPea]], en PDP-12-emulator (sandberg)   * [[https://github.com/andysan/greenpea|GreenPea]], en PDP-12-emulator (sandberg)
 +  * [[https://github.com/PontusPih/8ball|8ball]], en PDP-8 emulator (pontus)
 +  * [[https://github.com/PontusPih/TINT8|TINT8]], ett roligt spel i PDP-8 assembler (pontus)
   * [[projekt:drtrivsel:start|Dr Trivsel]], en hemsnickrad datorarkitektur (martin, bjarni)   * [[projekt:drtrivsel:start|Dr Trivsel]], en hemsnickrad datorarkitektur (martin, bjarni)
   * [[projekt:orgel:start|Orgel]], bygga om en gammal transistororgel till en frän synt (bjarni, kgs). [[projekt:orgel:devlog|Dev log här]].   * [[projekt:orgel:start|Orgel]], bygga om en gammal transistororgel till en frän synt (bjarni, kgs). [[projekt:orgel:devlog|Dev log här]].
   * [[projekt:elsatransceiver:start|W076-RS232]], ett nytt sändtagarkort för RS-232 till [[admin:maskiner:elsa|Elsa]]. (sadropol, ?)   * [[projekt:elsatransceiver:start|W076-RS232]], ett nytt sändtagarkort för RS-232 till [[admin:maskiner:elsa|Elsa]]. (sadropol, ?)
   * [[projekt:vacscan|Vacscan]], en Spectra "gas analyzer" hittades i skroten. Vi skall försöka göra något roligt med den.   * [[projekt:vacscan|Vacscan]], en Spectra "gas analyzer" hittades i skroten. Vi skall försöka göra något roligt med den.
projekt/start.1555445246.txt.gz · Last modified: 2019/04/16 22:07 by zeltophil