User Tools

Site Tools


projekt:rudel:meeting:2024_02_02

RUDEL-möte 2024-02-02

Närvarande: zeltophil, vol, bjarni, kgs, johannes

Updates pengar täcker årets hyra men inte nästa. Kontraktet har 9 månaders uppsägningstid och måste alltså sägas upp i mars för att inte automatiskt förnyas med ett år till. Det är något oklart vad som händer om vi inte säger upp kontraktet och sedan inte kan betala. Vi misstänker att davidk har kollat upp detta och kan förklara för oss.

Updates huvudsakliga plan är fortfarande att få in tillräckligt med pengar för att fortsätta som vanligt. Syftet med RUDEL är att hitta alternativa vägar framåt om detta visar sig vara omöjligt.

Om vi i slutänden står utan lokal så är vår högsta prioritet att undvika att våra datorer skrotas. Vi har påbörjat en lista över datorer och ber medlemmar att meddela vilka föremål de kan tänkas vara intresserade av att husera. Mattis på Dalby Datorumseum sägs bygga ut. Vi ska kontakta honom och fråga om han har plats för något. Pontus kanske har några kontakter.

Vi måste återuppta sökandet efter (billigare) lokaler. Detta kan vi be medlemmar att hjälpa till med.

En annan bra aktivitet är att gå igenom lådor, i syfte av att hitta skräp, dubbletter, och saker som kan digitaliseras. Det hjälper oss inte att ha råd med hyran men förenklar en eventuell framtida flytt.

projekt/rudel/meeting/2024_02_02.txt · Last modified: 2024/02/02 20:52 by johannes

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki