User Tools

Site Tools


projekt:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projekt:start [2021/11/17 17:55]
pontus [Projekt]
projekt:start [2022/07/09 20:02] (current)
zeltophil added "computer of the month" project
Line 4: Line 4:
 ===== Projekt ===== ===== Projekt =====
  
-  * [[kakrafoon]], system för att köa och spela upp musik i [[:lokaler:t-salen|T-salen]].+  * [[kakrafoon]], system för att köa och spela upp musik i [[lokaler:polacksbacken:t-salen|T-salen]].
   * [[Biblioteket]] i T-salen.   * [[Biblioteket]] i T-salen.
   * [[Updateringar]], som vi kallar våra föreläsningar.   * [[Updateringar]], som vi kallar våra föreläsningar.
   * [[Utställningar]]   * [[Utställningar]]
-  * [[Uptime]], Updates tidning.+  * [[Månadens dator]] 
 +  * [[uptime:|Uptime]], Updates tidning.
   * [[Sting]], planering inför TekNats årliga föreningsmässa.   * [[Sting]], planering inför TekNats årliga föreningsmässa.
-  * [[.:rudel:start|RUDEL]], planering för datorsamlingens bruk och bevarande.+  * [[.:rudel:start|RUDEL]], planering för framtida lokaler och samlingens bevarande.
   * [[Inventering]] av Updates förråd.   * [[Inventering]] av Updates förråd.
   * [[Inköpslista]] med prylar som update kommer att köpa in.   * [[Inköpslista]] med prylar som update kommer att köpa in.
   * [[mini-conference|Update mini-conference]]   * [[mini-conference|Update mini-conference]]
   * [[website]] för Updates webbsida utanför wikin.   * [[website]] för Updates webbsida utanför wikin.
-  * [[Gallring]] Föremål som skänkes/säljes/slänges +  * [[kortinventering]], inventering av alla lådor och lösa kort som update har
  
 ==== Medlemmars projekt ==== ==== Medlemmars projekt ====
projekt/start.1637168119.txt.gz · Last modified: 2021/11/17 17:55 by pontus