User Tools

Site Tools


projekt:start

This is an old revision of the document!


Projekt

Medlemmars projekt

  • Brum, en hembyggd 6502-baserad dator (bjarni)
  • GreenPea, en PDP-12-emulator (sandberg)
  • 8ball, en PDP-8 emulator (pontus)
  • TINT8, ett roligt spel i PDP-8 assembler (pontus)
  • Dr Trivsel, en hemsnickrad datorarkitektur (martin, bjarni)
  • Orgel, bygga om en gammal transistororgel till en frän synt (bjarni, kgs). Dev log här.
  • W076-RS232, ett nytt sändtagarkort för RS-232 till Elsa. (sadropol, ?)
  • Vacscan, en Spectra “gas analyzer” hittades i skroten. Vi skall försöka göra något roligt med den.
projekt/start.1637168119.txt.gz · Last modified: 2021/11/17 17:55 by pontus