User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
start [2016/04/13 11:26]
bjarni länkade lite mer grejer och putsade på styckeindelningen
start [2019/02/17 16:28]
vol old revision restored (2019/02/17 09:23)
Line 9: Line 9:
 Update driver också diverse [[projekt:]], bland annat föreläsningar, [[projekt:utställningar]], och en [[uptime:|medlemstidning]]. Update driver också diverse [[projekt:]], bland annat föreläsningar, [[projekt:utställningar]], och en [[uptime:|medlemstidning]].
  
-Varje månad [[kultur:onsdagsmöte|går vi ut och äter tillsammans]], och cirka två gånger i månaden anordnas så kallade [[kultur:sweatshop|sweatshops]] då vi träffas i T-salen och jobbar med våra hobbyprojekt.+Varje månad [[kultur:onsdagsmöte|går vi ut och äter tillsammans]], och minst en gång i månaden anordnas en så kallad [[kultur:sweatshop|torsdagsverkstad]] då vi träffas i T-salen och jobbar med våra hobbyprojekt.
  
 I våra lokaler på Polacksbacken finns också en omfattande samling av datorutrustning, dokumentation, och mjukvara som spänner från idag tillbaka till 1960-talet. I våra lokaler på Polacksbacken finns också en omfattande samling av datorutrustning, dokumentation, och mjukvara som spänner från idag tillbaka till 1960-talet.
 +
 +För att kontakta oss, skriv till vår epostlista [[update@update.uu.se]], besök oss i T-salen på Lägerhyddsvägen 2, eller titta in i vår IRC-kanal ''#update'' på EFnet (se [[admin:irc-handbok|Kort IRC-howto]] om du inte är bekant med IRC).
  
start.txt · Last modified: 2022/01/24 17:06 by vol