User Tools

Site Tools


projekt:rudel:grovinventering:elsa

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
projekt:rudel:grovinventering:elsa [2016/12/13 20:35]
pontus created
projekt:rudel:grovinventering:elsa [2021/05/27 17:55] (current)
pontus
Line 1: Line 1:
-Namn: Elsa+**Namn:** Elsa [[this>lib/exe/fetch.php/admin:maskiner:elsa.jpg|{{ admin:maskiner:elsa-liten.png|Klicka för foto}}]]
  
-Typ: PDP-12+**Modell:** PDP-12
  
-Introduktionsår: 1968(?)+**Introduktionsår:** 1969
  
-Tillverkare: Digital+**Tillverkare:** Digital Equipment Corporation 
  
-HistoriaKommer från institution X+**Signifikans:** Endast 755 sålda och inte mer än 30-35 stycken finns bevarade. Vår maskin är i väldigt gott skick.
  
-Donator:+**Historia:** Kommer från Neurofysiologiska laboratoriet (UU) vid Ulleråkers sjukhus.
  
-Kontaktperson(er): En eller fler som kan veta mer! Kontakta gärna.+Neurofysiologiska laboratoriet fick köpa denna maskin via NASA för att hjälpa till med experiment rörande rymdforskning som inte var möjlig i USA.  
 + 
 +**Donator:** Mikael Fredriksson och hans far Anders Fredriksson, docent i medicin. 
 + 
 +**Kontaktperson(er):** Pontus Pihlgren: pontus@update.uu.se 
 + 
 + 
 +Plakat som användes vid utställningen "Tre Ton Minidatorer": 
 + 
 +   * {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a4-3ton-Elsa-tech.pdf | ELSA }} 
 +   * {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-Elsa.pdf | ELSA och Uppsala Universitet }}
projekt/rudel/grovinventering/elsa.1481661359.txt.gz · Last modified: 2016/12/13 20:35 by pontus