User Tools

Site Tools


projekt:rudel:crowdfund_terms

Crowdfunding för föreningens verksamhet

Vid större förändring vid Polacksbackens nedläggning kommer antagligen en större mängd pengar gå åt vid eventuell flytt till andra lokaler. Det skulle kunna vara möjligt att finansiera detta med en crowdfundingkampanj.

Driftskostnader är lite mer komplicerat, eftersom det bättre täcks av medlemsavgifter eller liknande. Möjligt kan en löpande doneringsmodell stöjda upp där. Patreon ligger närmast till hands, men har mer individuellt fokus.

Nedan sammanfattas några alternativ. Det känns kanske som GoFundMe ligger oss närmast.

FundedByMe

FundedByMe charges a listing fee of SEK 29 000 (EUR 2 900) to list your business post having successfully gone through the application process.

We charge a platform fee of 8% (exc. VAT) on the amount you successfully raise. All fees are payable to FundedByMe Crowdfunding Sweden AB.

We also offer a number of additional services to further help build and market your campaign, these costs vary depending on the case.

De är väldigt företagsinriktade (de nämner företag och “investera” ofta) och pratar mycket om hjälp med att promota och tjänster de säljer tillsammans med det.

Kickstarter

De kräver någon form av fysisk leverabel. Det verkar inte passa vårt behov.

GoFundMe

Man kan köra en kampanj mot ett mål, eller ta in löpande donationer. Det går även att löpande plocka ut pengar, även om kampanjsidan är uppe och har en ticker mot ett mål, som inte påverkas därav.

Avgifter

GoFundMe's fee is 5% from each donation you receive. The payment processor fee is 2.65% + kr1.80 per donation.

Indiegogo

All Indiegogo projects must provide banking information, a government-issued ID, location, and tax information.

De tillåter Projects och Causes. Den senare dirigerar dig till GoFundMe. Den senare betalar inte Platform fee. Oklart hur det går ihop med vad det står om 5% fee hos GoFundMe. Jag tror vi ska räkna med de där 5%.

De vill ha en category för ens kampanj. Vet inte om det finns nåt som passar oss. Community Project → Culture? (Då pekar de en på GFM) Tech → Education?

Minimum Target: 5000

De tillåter två sorters kampanjer

Flexible Funding: Keep Your Money No Matter What

Fixed Funding: Keep Your Money Only if You Meet Your Goal

Skatter

If your campaign has raised at least $20,000 and has at least 200 backers, you will receive a notice that you are required to fill out a tax form.

Avgifter

Platform fee: 5% off total olika transfer fee beroende på valuta

SEK: transaction fee:2.9%*+Kr 3 på varje donation + Kr 250 SEK i Transfer fee för länder utanför USA.

projekt/rudel/crowdfund_terms.txt · Last modified: 2021/01/04 12:05 by pontus

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki