User Tools

Site Tools


projekt:rudel:grovinventering

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projekt:rudel:grovinventering [2017/02/04 16:17]
ams
projekt:rudel:grovinventering [2021/03/12 11:58] (current)
ronny Added Tektronix category, added "och prylar"
Line 1: Line 1:
-Här listar vi Updates datorer efter hur viktiga vi tycker de är utifrån ett musealt perspektiv. Än så länge ganska löst definerat och listan nedan är inte slutgiltig.+Detta är de av Updates datorer och prylar grovt sorterade efter deras värde utifrån ett musealt perspektiv. En absolut rangordning finns inte, att datorn är med på denna lista gör den väl värd att bevara.
  
   * [[projekt:rudel:grovinventering:Mall|Mall]]   * [[projekt:rudel:grovinventering:Mall|Mall]]
  
-  * [[projekt:rudel:grovinventering:crap1|Crap-1]] - bjarni +  * [[projekt:rudel:grovinventering:crap1|Crap-1]] 
-  * [[projekt:rudel:grovinventering:aida|AIDA]] - ante +  * [[projekt:rudel:grovinventering:aida|AIDA/CARMEN]] 
-  * [[projekt:rudel:grovinventering:magica|Magica]] - annafelixia +  * [[projekt:rudel:grovinventering:magica|Magica/Knase/Helena]] 
-  * [[projekt:rudel:grovinventering:elsa|Elsa]] - zeltophil +  * [[projekt:rudel:grovinventering:elsa|Elsa]] 
-  * [[projekt:rudel:grovinventering:warszawa|Warszawa]] - vol +  * [[projekt:rudel:grovinventering:riemann|Riemann]] 
-  * [[projekt:rudel:grovinventering:greek|Greek]] - ams+  * [[projekt:rudel:grovinventering:krille|Krille/Arne]] 
 +  * [[projekt:rudel:grovinventering:greek|Greek]] 
 +  * [[projekt:rudel:grovinventering:cherry|Cherry]]
   * [[projekt:rudel:grovinventering:sigge|Sigge]]   * [[projekt:rudel:grovinventering:sigge|Sigge]]
-  * [[projekt:rudel:grovinventering:krille|Krille]] - lidbjork +  * [[projekt:rudel:grovinventering:speedy|Speedy]] 
-  * [[projekt:rudel:grovinventering:arne|Arne]] +  * [[projekt:rudel:grovinventering:warszawa|Warszawa]] 
-  * [[projekt:rudel:grovinventering:speedy|Speedy]] - pontus + 
-  * [[projekt:rudel:grovinventering:riemann|Riemann]] - johannes +  * [[projekt:rudel:grovinventering:Tektronix|Tektronix grafikterminaler]] 
-  * [[projekt:rudel:grovinventering:carmen|CARMEN]] - ante +
-  * [[projekt:rudel:grovinventering:helena|Helena]] - bqt +
-  * [[projekt:rudel:grovinventering:knase|Knase]] +
-  * [[projekt:rudel:grovinventering:cherry|Cherry]] - ams+
projekt/rudel/grovinventering.1486225036.txt.gz · Last modified: 2017/02/04 16:17 (external edit)