User Tools

Site Tools


lokaler:polacksbacken:hus_1

Hus 1, ITC

Update har sina lokaler i källaren i hus 1 på ITC på Polacksbacken. Koordinater för platsen är ungefär 59.841111°, 17.648056°.

Vill man åka buss kan man ta nummer 1, 12, 20, eller 21.

Översiktsbild av Polacksbacken för den kartblinde:

Polacksbacken med Hus 1 utmärkt

lokaler/polacksbacken/hus_1.txt · Last modified: 2022/04/07 23:42 by vol

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki