User Tools

Site Tools


projekt:rudel:grovinventering

Detta är de av Updates datorer och prylar grovt sorterade efter deras värde utifrån ett musealt perspektiv. En absolut rangordning finns inte, att datorn är med på denna lista gör den väl värd att bevara.

projekt/rudel/grovinventering.txt · Last modified: 2021/03/12 12:58 by ronny

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki