User Tools

Site Tools


projekt:rudel:grovinventering

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
projekt:rudel:grovinventering [2020/11/08 20:45]
pontus
projekt:rudel:grovinventering [2021/03/12 12:58] (current)
ronny Added Tektronix category, added "och prylar"
Line 1: Line 1:
-Detta är de av Updates datorer grovt sorterade efter deras värde utifrån ett musealt perspektiv. En absolut rangordning finns inte, att datorn är med på denna lista gör den väl värd att bevara.+Detta är de av Updates datorer och prylar grovt sorterade efter deras värde utifrån ett musealt perspektiv. En absolut rangordning finns inte, att datorn är med på denna lista gör den väl värd att bevara.
  
   * [[projekt:rudel:grovinventering:Mall|Mall]]   * [[projekt:rudel:grovinventering:Mall|Mall]]
Line 14: Line 14:
   * [[projekt:rudel:grovinventering:speedy|Speedy]]   * [[projekt:rudel:grovinventering:speedy|Speedy]]
   * [[projekt:rudel:grovinventering:warszawa|Warszawa]]   * [[projekt:rudel:grovinventering:warszawa|Warszawa]]
 +
 +  * [[projekt:rudel:grovinventering:Tektronix|Tektronix grafikterminaler]]
  
projekt/rudel/grovinventering.1604864711.txt.gz · Last modified: 2020/11/08 20:45 by pontus