User Tools

Site Tools


plenum:plenum-2022-11-23

Protokoll från Updates plenumsmöte 2022-11-23

Närvarande medlemmar: zeltophil, davidk, micken, thorild, kgs, vol (distans)

Datum för nästa workshopdag

Vi planerar att anordna en arbetsdag för att arbeta med utställningen och andra saker som återstår att göra från förra arbetsdagen (flytta routern, trösklarna i badrummen, bygga hyllan i serverskrubben). Vi bör prioritera utställningen: Testa datorer. Skriva skyltar. Vi diskuterar datum för möte. Lördag 26 november spikas.

Nyckeltillgång

Till en början kan man endast få tillgång till lokalen via SSH. Vi bootstrappar nyckeltillgången genom att nuvarande styrelsen (bjarni, davidk, himnes, kgs, pontus, zeltophil) får tillgång. För att någon annan skall få nyckel behöver denne rekommenderas av två personer som redan har nyckel.

Vi läser igenom nyckelkontraktet som styrelsen har utarbetat. För att få en nyckel så måste en medlem skriva på och följa punkterna som nämns i nyckelkontraktet. Bland annat innebär det att man regelbundet måste ta på sig städansvaret för lokalen, utefter instruktionerna på wikisidan. zeltophil går igenom den i nyckelkontraktet nämnda stängningsproceduren.

Det kommer att finnas en privat sida på wikin för de medlemmar som har nycklar så att man kan kolla upp vilka som har nyckel.

Mötet bestämmer att davidk slipper städ på grund av hälsoskäl.

Nya nycklar

micken ansöker om en nyckel. zeltophil och davidk borgar för micken.

thorild ansöker om en nyckel. zeltophil och kgs borgar för thorild.

vol ansöker om en nyckel. zeltophil och kgs borgar för vol.

plenum/plenum-2022-11-23.txt · Last modified: 2023/01/19 10:58 by zeltophil

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki