User Tools

Site Tools


projekt:rudel:grovinventering

This is an old revision of the document!


Detta är de av Updates datorer grovt sorterade efter deras värde utifrån ett musealt perspektiv. En absolut rangordning finns inte, att datorn är med på denna lista gör den väl värd att bevara.

projekt/rudel/grovinventering.1604864711.txt.gz · Last modified: 2020/11/08 19:45 by pontus