User Tools

Site Tools


projekt:rudel:grovinventering:elsa

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projekt:rudel:grovinventering:elsa [2020/11/06 14:49]
pontus
projekt:rudel:grovinventering:elsa [2021/05/27 17:55] (current)
pontus
Line 10: Line 10:
  
 **Historia:** Kommer från Neurofysiologiska laboratoriet (UU) vid Ulleråkers sjukhus. **Historia:** Kommer från Neurofysiologiska laboratoriet (UU) vid Ulleråkers sjukhus.
 +
 +Neurofysiologiska laboratoriet fick köpa denna maskin via NASA för att hjälpa till med experiment rörande rymdforskning som inte var möjlig i USA. 
  
 **Donator:** Mikael Fredriksson och hans far Anders Fredriksson, docent i medicin. **Donator:** Mikael Fredriksson och hans far Anders Fredriksson, docent i medicin.
Line 15: Line 17:
 **Kontaktperson(er):** Pontus Pihlgren: pontus@update.uu.se **Kontaktperson(er):** Pontus Pihlgren: pontus@update.uu.se
  
 +
 +Plakat som användes vid utställningen "Tre Ton Minidatorer":
 +
 +   * {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a4-3ton-Elsa-tech.pdf | ELSA }}
 +   * {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-Elsa.pdf | ELSA och Uppsala Universitet }}
projekt/rudel/grovinventering/elsa.1604674188.txt.gz · Last modified: 2020/11/06 14:49 by pontus