User Tools

Site Tools


projekt:rudel:aktiviteter

För att göra Update attraktivt kan vi göra följande:

  1. Inventering: Huvudnumret för Update är samlingarna och de måste presenteras både virtuellt och i möjligaste mån också för besökare. Därför har vi börjat med en inventering av de mest signifikanta föremålen: grovinventering
  2. Utställningar: Vi har framgångsrikt visat delar av vår samling på museum, campus och i andra sammanhang. Det kan vara svårt att göra under rådande omständigheter men får vi möjlighet bör vi inte tacka nej.
  3. Virtuella utställningar: Under år 2020 har flera fysiska sammankomster som “Vintage Computer Festival” hållits virtuellt och det är en unik möjlighet för Update att delta. T.ex. syntes vi på VCF Berlin tidigare i år: https://wiki.vcfb.de/2020/update
  4. Föreläsningar: Update har ordnat egna “minikonferenser” med gästföreläsare och egna presentationer. Vi borde även kunna göra detta virtuellt.
  5. Aktiviteter: Regelbundna aktiviteter för medlemmar och framförallt för allmänheten vore ett bra sätt att bli synliga och visa på allmännytta. T.ex.
    1. “kodstuga” för ungdomar.
    2. Kurs i att programmera för en antik dator.
  6. Loppmarknad: Update skulle kunna vara värd för en loppmarknad/auktion liknande den som https://eta.chalmers.se/auction/ håller årligen. Man kan tänka sig att sälja föreningens överskott eller dubbletter men huvudsyftet skulle vara att sälja insamlade föremål och erbjuda plats åt andra säljare mot en kostnad.

Insamling

Att finansiera föreningen helt genom donerade pengar är nog inte möjligt. Men för att finansiera en fysisk flytt och kanske hyra för temporär lagring av föremål kan det vara meningsfullt att samla in pengar. Därför bör vi se till att det är enkelt genom att skaffa Swish, Paypal, Patreon och liknande tjänster.

projekt/rudel/aktiviteter.txt · Last modified: 2020/11/08 18:58 by pontus

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki