User Tools

Site Tools


admin:maskiner:elsa

Elsa

Klicka för foto

Elsa är en DEC PDP-12 från omkring 1970, en minidator avsedd för laboratoriebruk. Datorn är i enlighet med sin ålder implementerad mestadels i SSI-TTL (74-logik), samt delvis med diskreta transistorer. Den är således ganska stor: 180cm hög och c:a 80x90cm bred. Elsa står för närvarande i t-salen till allmän beskådan.

Datorn är intressant på flera sätt. Dels för att den är gammal och fungerar. Dels för att den bara tillverkades i några hundra exemplar under åren 1969-1972, och de flesta av de få exemplar som finns kvar är i betydligt sämre skick. Den är också en ganska märklig konstruktion på så vis att den implementerar två olika arkitekturer, mellan vilka programmet kan växla med särskilda instruktioner.

Elsa kom till Update från Neurofysiologiska laboratoriet (UU) vid Ulleråkers sjukhus, där maskinen användes för bl.a. EKG-analys och annan relaterad forskning, under början av 70-talet. Donatorer var Mikael Fredriksson vid labbet för konstruktion av mätapparatur, samt hans far Anders Fredriksson, docent i medicin.

Bakgrund till PDP-12

Under 1960-talet sålde Digital Equipment Corporation (DEC) diverse sinsemellan olika datortyper avsedda för kunder med mer blygsamma behov och budgetar än de som betjänades av de traditionella datortillverkarna IBM, UNIVAC, Honeywell, med flera. DECs datorer var små, så små att de fick plats i ett vanligt rum i en kontorslokal, och kallades därför “minidatorer”. DEC använde varumärket PDP, för “Programmed Data Processor”, och kallade sina olika datorfamiljer PDP-1, PDP-5, osv.

Deras största succé vid den tiden var PDP-8, en minimalistisk dator som de hade introducerat 1965 till det för tiden mycket låga priset 18000 dollar. PDP-8 utvecklades till en hel familj olika modeller, som blev mycket populära. De minsta modellerna som kom på 1960-talet fick plats på ett skrivbord redan då.

En annan minidator som utvecklades under 1960-talet var LINC, som utvecklades av MIT och konstruerades av bland andra DEC. LINC hade fördelen att den med lätthet kunde kopplas till laboratorieinstrument för att styra och mäta. DEC bestämde sig för att de ville kombinera LINCs laboratorievänlighet med PDP-8s flexibilitet, och på så vis föddes LINC-8.

LINC-8 var ett underligt djur. Datorns processor är både en LINC och en PDP-8, i samma hårdvara, och kan växla fram och tillbaka mellan de olika arkitekturerna. Till skillnad från en multiprocessormaskin delar dock LINC-processorn och PDP-8-processorn i en LINC-8 på samma register, inklusive programräknare. Ett program kan innehålla instruktioner för båda arkitekturerna blandat, och kan växla mellan de två instruktionsuppsättningarna med särskilda instruktioner.

Ett par år efter att de introducerat LINC-8 gjorde DEC en omimplementation med integrerade kretsar, som de kallade PDP-12.

Arkitektur

Både LINC och PDP-8 är 12-bitars ackumulatormaskiner. De skiljer sig mycket åt i instruktionsuppsättning och använder inte alltid samma representation av tal i minnet - i princip hanterar de 12-bitars heltal, men medans PDP-8 använder tvåkomplementsnotation använder LINC oftast ettkomplement, dock inte utan undantag. Minnesadressering är 12 bitar på PDP-8 (4K ord adressrymd), men bara 10 bitar på LINC (1K ord adressrymd). Dock tillhandahåller båda arkitekturerna flera minnesbanker programmet kan växla mellan.

I/O görs med särskilda I/O-instruktioner. En del av I/O-enheterna kan bara kommas åt i PDP-8-läget, och andra kan bara kommas åt i LINC-läget.

Processorn arbetar vid en klockfrekvens om cirka 625kHz.

Gränssnitten som finns på datorn inkluderar åtta analoga inputs till vilka man kan koppla extern utrustning, åtta analoga rattar som programmet kan läsa av och som kan användas för att justera parameterar, sex stycken reläutgångar som kan användas för att styra laboratorieutrustning, samt en serieport för anslutning av en terminal. Datalagring finns i form av LINCTape, ett magnetbandsformat med en kapacitet av 128K ord per band.

Primärminnet består av kärnminne, och i Elsa sitter 8K ord minne.

Hur man använder ELSA

  1. Öppna den gröna panelen till vänster om frontpanelen (ingen spärr, bara att dra).
  2. Vrid nyckeln till ON. Se upp för att vrida för långt (till LOCK), för då ignoreras input från frontpanelen!
  3. Gå vidare till “Starta LAP-6” eller “Starta med manuell kodinmatning”.

Starta LAP-6

Detta förutsätter att LAP-6-bandet sitter i bandenhet 1, och (eventuellt) att bandet märkt “Maintenance” sitter i bandenhet 0.

  1. Nollställ alla brytare på panelen.
  2. Sätt LEFT SWITCHES till 00701.
  3. Sätt RIGHT SWITCHES till 07300.
  4. Tryck I/O PRESET.
  5. Tryck DO.
  6. Invänta halt. Kolla att ackumulatorn är 07777.
  7. Tryck START 20.
admin/maskiner/elsa.txt · Last modified: 2023/06/01 19:41 by zeltophil

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki