User Tools

Site Tools


projekt:rudel:grovinventering:elsa

This is an old revision of the document!


Namn: Elsa Klicka för foto

Modell: PDP-12

Introduktionsår: 1969

Tillverkare: Digital Equipment Corporation

Signifikans: Endast 755 sålda och inte mer än 30-35 stycken finns bevarade. Vår maskin är i väldigt gott skick.

Historia: Kommer från Neurofysiologiska laboratoriet (UU) vid Ulleråkers sjukhus.

Donator: Mikael Fredriksson och hans far Anders Fredriksson, docent i medicin.

Kontaktperson(er): Pontus Pihlgren: pontus@update.uu.se

projekt/rudel/grovinventering/elsa.1604674188.txt.gz · Last modified: 2020/11/06 14:49 by pontus