User Tools

Site Tools


projekt:rudel:grovinventering:krille

Namn: Krille och Arne

Modell: VAX 8650

Introduktionsår: 4 december 1985

Tillverkare: Digital Equipment Corporation (DEC)

Signifikans: Krille har länge använts för att verifiera VAX-porten av NetBSD. Och är förmodligen den enda VAX 8650 som kan boota NetBSD. Arne har fått bistå som reservdelsmaskin till Krille.

Historia: Just Krille tillverkades 1985 i Galway, Irland. Har varit hos Ericsson i Kista. De köpte den troligen ny. Okänt vad den användes till.

Donator: Krille hämtades på Ericsson med lastbil av Update-medlemmarna bqt och Björn Knutsson, cirka 1996.

Kontaktperson(er): Johnny Billquist (bqt@update.uu.se)

VAX 8650 på Rhode Island Computer Museum

projekt/rudel/grovinventering/krille.txt · Last modified: 2020/11/08 20:44 by pontus

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki