User Tools

Site Tools


projekt:battre-c

Bättre C

Bjarnis idéer

 • Mer flexibelt typsystem, så att man fritt kan ange egenskaper för typer istället för att vara bunden till en handfull fördefinierade typer som i C.
 • Inbyggt stöd för multiple precision-typer.
 • Enklare att skapa tillfälliga data som parametrar till funktionsanrop och sedan få dem automatiskt uppstädade efter anropet, i stil med hur det funkar i typiska skriptspråk.
 • Nån typ av enkelt arv för struktar kanske vore trevligt?
 • Möjlighet att ange i en deklaration var variabeln ska placeras i minnet, för att underlätta åtkomst av hårdvaruregister av olika slag utan att man behöver skapa pekare och dereferera dem eller använda länkskript för att ge variablerna adresser etc.
 • Något enkelt sätt att använda carryn vid addition/subtraktion.
 • Packning/uppackning, t.ex. för att ta två returvärden från en funktion: {foo, bar}=bazfunc();
 • Eventuellt nån typ av tillfälligt-namespace-funktionalitet så att man slipper prefixa en massa namn med namnet på en struktvariabel i en bit av koden där man gör en massa saker med medlemmarna i samma struktvariabel.
 • Stöd för parallellisering, t.ex. så att man kan uttrycka addition av elementen i två arrayer utan att skriva det som en loop, och på så vis både göra koden enklare och underlätta för kompilatorn att optimera om det finns t.ex. SSE.
 • Nånting relaterat till teckenkodning som gör en glad.
 • Nästlade namnrymder för symboler? Kan användas till modulsystem, och kanske till sånt som nästlade funktioner…
 • Nästlade funktioner? :)
 • Anonyma funktioner?
 • do-while och while tycker jag ska vara samma sak: do stmt while(cond) stmt
 • Ska vi ha nån sorts exceptions?
 • Ett stort fett standardbibliotek med alla tänkbara hjälpfunktioner, allihop med vettiga namn. Exempel på saker som passar i ett standarbibliotek: listor, stöd för funktionell programmering (map, zip, osv), dictionaries…
 • Gör brejsarna runt funktionskroppar till en del av kropparna, så att en funktionskropp blir ett normalt statement.
 • Hum, nån sorts iteratorer? Coroutines, generatorer?
 • sizeof(funktion) ska fungera.
 • Trevligt om man kan lägga till medlemmar i enums efter hand:
struct instr{enum INSTR type; char *mnemonic;};

struct instr instructions[]={
 {enum INSTR MOVE, "mov"},
 {enum INSTR ADD, "add"},
 {enum INSTR SUBTRACT, "sub"}
};

Martins idéer

 • Ingen automatisk skräpsamling, inbyggd concurrency eller annat krafs. Körtidssystemet, om något alls behövs, ska vara enkelt. Meningen är att koden ska kunna köras på metallen precis som C.
 • Typer läses från vänster till höger, som allt annat: char *x[5] blir x *[5]char. Då är det lätt att läsa typen högt för sig själv: “x är en pekare (*) till en array med fem element ([5]) av typen char”.
 • Typdefinitioner introducerar en ny typ på riktigt, inte bara ett alias. Explicita kast krävs mellan den nya typen och den underliggande typen.
 • Moduler/paket med inspiration från Python, Java, Erlang mfl. Bör gå att välja vilka symboler som exporteras ur paketet.
projekt/battre-c.txt · Last modified: 2014/10/05 04:57 by bjarni