User Tools

Site Tools


plenum:start

Plenum

Mötena är öppna för alla och hålls på den fjärde onsdagen varje månad, klockan 18:30.

Agenda för nästa plenumsmöte

2023-11-22 18:30

  • funktion av dfupdate.se utan www. subdomain
  • <Din topic här>
Protokoll
plenum/start.txt · Last modified: 2023/11/10 16:56 by davidk

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki