User Tools

Site Tools


plenum:start

Plenum

Mötena är öppna för alla och hålls på den fjärde onsdagen varje månad, klockan 18:30.

Agenda för nästa plenumsmöte

2024-03-27 18:30

  • <Din topic här>
Protokoll
plenum/start.txt · Last modified: 2024/03/02 20:34 by zeltophil

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki