User Tools

Site Tools


uppgifter:start

Uppgifter

Detta är en lista över uppgifter och ansvarsområden som finns i föreningen och vem som har hand om dem.

Uppgift Ansvarig Kommentar
Press bjarni Uppsalatidningen vill skriva om oss efter flytten.
Updateringar zeltophil, vill gärna ha lite hjälp
Sponsorkontakt davidk (kontrakt och betalningar) Alla medlemmar uppmanas kontakta potentiella sponsorer
zeltophil (förhandlingar)
Torsdagsverkstad bjarni
Dörrlåset zeltophil, vol
Nyckelhantering vol
Sortera lådor hos zeltophil & vol zeltophil, vol
Städansvarigansvarig kgs
Ta in posten zeltophil
Utställning
Nya medlemmar bjarni (svara på brev)
??? (integrera) Någon som samlar alla nya medlemmar med jämna mellanrum och bjuder in dem på visning etc.
Bättre välkomstbrev thorild & vol (admin-biten), zeltophil
Website davidk, vol, zeltophil
Uptime/nyhetsbrev bjarni Detta ska komma ut med ett nummer per månad.
Brandskydd zeltophil, gärna nån mer Se till att alla föreskrifter följs etc. Brandstationerna har kurser.
Admin-grejer admin Inte mycket jobb kvar med externa hostingen.
Inventering
Öppettider Vi borde ha mer events, och personer som åtar sig att vara i lokalen på vissa återkommande tider.
bjarni Lördag 14– (, onsdag)
zeltophil Lördag (i mån av möjlighet)
vol ?
kgs Lördag, onsdag 14–
hansit Onsdag (, lördag)
Kontakt med hyresvärd/fastighetsskötare zeltophil
Deltagande i externa events kgs
Kontakt med relaterade grupper zeltophil
Framtidsperspektiv för Update regelbundna möten?
Månadens dator bjarni, vol
Kalendarium zeltophil
Merchandise, mer tröjdesigner bjarni Tips: 1) en mer kompakt logga; 2) aap hade en designide; 3) Update gör dig vacker

Vi använder announce-listan som central källa för utskick; den som vill utlysa ett event eller liknande skriver ihop en färdig kort text, inkluderar eventuella urlar, och skickar till announce-listan. De som ansvarar för olika kommunikationskanaler (Twitter, Facebook, etc) kan sedan kopiera meddelandet direkt därifrån till sin respektive kanal.

uppgifter/start.txt · Last modified: 2024/01/30 17:03 by zeltophil

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki