User Tools

Site Tools


styrelse:start

Updates styrelse

Updates styrelse består av minst tre, oftast fem, medlemmar. Styrelsen väljs på höstmötet varje år och sitter ett verksamhetsår, vilket för Update infaller med kalenderåret.

Updates styrelse består av:

Det här är Updates styrelse 2023:

Handbok
Här finns information om styrelsens uppgifter och diverse administration, t.ex. medlemsregistret.

Todo
Minnesanteckningar för styrelsemedlemmarnas åtaganden.

styrelse/start.txt · Last modified: 2023/03/07 02:54 by bjarni

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki