User Tools

Site Tools


admin:start

Updates flytt

Update kommer i slutet av 2021 att flytta ut från universitetets lokaler vilket påverkar driften kraftigt: Updates drift i samband med flytt från UU:s lokaler

Texten nedan beskriver vad som gäller före flytten. Precis hur det kommer att se ut efter flytten är i skrivande stund inte klart.

Datordriften hos Update

Update har ett antal datorsystem av olika slag i drift. I t-salen finns terminaler och arbetsstationer man kan logga in på, och i datorhallen finns servrar för olika tjänster. En del av datorerna i hallen är i kontinuerlig ordinarie drift, medans andra tas i tillfällig drift när någon intresserar sig för dem.

Den ordinarie driften utgörs främst av ett antal servrar, terminaler, och arbetsstationer som kör olika Unix-operativsystem och som delar kontodatabas med varandra. Varje medlem får ett konto på dessa maskiner, och kan sedan logga in med samma användarnamn och lösenord på alla arbetsstationer och loginservrar, antingen från en terminal i T-salen eller från annan plats via nätet. Systemet omfattar även flera tjänsteservrar som inte tillåter allmän login.

Utöver detta finns diverse andra datorer som kör olika operativsystem och som hålls i drift av olika personer, permanent eller tillfälligt, för att datorhårdvaran eller operativsystemen är intressanta och kul att hålla på med. De flesta är äldre, större datorer. För konto hänvisas till respektive systemadministratör.

Alla datorer hos Update driftas av frivilliga medlemmar. Om du är intresserad av att hjälpa till är det bara att skriva till admin@update.uu.se eller till administratören för maskinen du är intresserad av.

T-salen

I t-salen finns PC-datorer med namn efter kryddor. De har en dubbel natur: dels är de X-terminaler för Unix-servrarna i hallen (och även en del Unix-servrar hos IT-institutionen), och dels är de arbetsstationer. Dvs när man sätter sig vid en av kryddmaskinerna och loggar in kan man antingen logga in på själva den datorn man har satt sig vid, eller på en server som står någon annan stans. Här gäller det vanliga Unix-kontot.

Unix-kontot gäller också på Omphalotus, en Linux-arbetsstation som finns där, samt även Amanita i den händelse att den datorn skulle vara i fungerande skick.

I T-salen finns också en DECserver. Denna är ansluten till Updates LAT-nätverk, och tillhandahåller portar för serieportsanslutna datorer och terminaler. T.ex. är ELSA ansluten till DECservern och därmed åtkomlig via nätet, och i T-salen finns också ett variabelt antal textterminaler på vilka man kan logga in via LAT. Då gäller olika konton beroende på vilken dator man loggar in på.

Det finns även en dator som heter Butlerelfia, som sköter ljudsystemet i rummet.

Nätverksuttagen i rummet är kopplade via virtuellt LAN till nätet i datorhallen.

Hallen

Serverdriften finns i datorhallen, som ligger allra längst bort i bortersta änden av källaren bakom två låsta dörrar. Den inre av dem kommer man bara igenom om man har fått särskild admin-access på sitt kort, men för att komma igenom den yttre räcker det med att kunna spela ett musikinstrument.

admin/start.txt · Last modified: 2022/04/07 23:55 by vol

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki