User Tools

Site Tools


projekt:inventering

Inventering

Det finns en git i /update/projekt/rudel/inventering/inventering.git/. Klona den med git clone <sökvägen> så får du en katalog som heter inventering. Däri finns en fil som heter Inventering-v3.1.csv, som innehåller själva masterlistan för inventeringen s.a.s. Den är genererad från xslx-filen som den utomstående inventeringsgruppen gjorde för några år sen, och är än så länge mycket inkomplett.

Saker att göra:

  • Köpa kraftpapper för fotobord, finns på Office Depot på Danmarksgatan. Behöver vara någon meter brett, läggs på bordet och tejpas upp på väggen bakom så att det bildar en jämn, veck- och skuggfri bakgrund för fotografering
  • Låna stativ och kamera av någon
  • Köpa flyttkartonger
  • Patcha masterfilen så att den är uppdaterad med var saker ligger, samt identifierar objekten korrekt och i större detalj
  • Inventera resten av förrådet, dvs de återstående hyllorna i vänstra rummet plus den stora traven med lådor
    • Ta bilder på alla föremålen på fotobordet!

Samtidigt, och relaterat med detta, behöver vi:

  • Sammanställa en katalog, med mer detaljerad information om de intressantaste föremålen, att visa upp i samband med att vi söker spons etc

Länkar

projekt/inventering.txt · Last modified: 2022/04/01 02:30 by bjarni

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki