User Tools

Site Tools


admin:irc-handbok

Kort IRC-howto

IRC är ett nätverksprotokoll och en öppen standard. IRC-klienter finns i stort antal till alla plattformar. Vem som helst kan skriva en egen klient (det är inte så svårt!), vem som helst kan också sätta upp ett eget IRC-nät, och det finns flera stora icke- kommersiella nät man kan använda. Näten har en decentraliserad struktur och består av många hopkopplade servrar. För att använda IRC kör man en valfri IRC-klient, som man ansluter till en server på det nät man vill använda, och sen joinar man en kanal.

Update har en kanal på IRC-nätet EFnet som heter #update.

Det finns många olika klientprogram som man kan köra men som exempel kan vi använda två olika alternativ: terminalklienten irssi, samt EFnets web-klient.

Via EFnets webklient

Styr din webbläsare till http://chat.efnet.org:9090/?channels=update

Fyll i ditt namn och klicka på “Join chat”. Du kommer in i Updates kanal.

Längst ned på sidan finns ett vitt fält; där knappar du in både meddelanden och kommandon (se nedan).

Via irssi

irssi finns installerat på föreningens datorer, men vill du köra IRC-klienten på din egen dator, så finns irssi som paket i de flesta linuxdistributioner, och går även att ladda ner från https://irssi.org och köra i MS Windows.

För att starta irssi och få den att genast ansluta till EFnet kan man skriva följande kommando:

irssi -c efnet

Kommandon inne i IRC

När du väl är inne på servern kan du joina vår kanal genom att skriva:

/join #update

Du kan också berätta vilket nickname som du vill att alla andra ska se dig som. Om du heter Kim så kan det vara lämpligt med:

/nick kim

Sen är det bara att prata!

Kommandon i IRC börjar med '/'. Några andra kommandon som är bra att känna till är:

/nick      Ändrar ditt namn.
/quit      Avslutar IRC-klienten.
/help      Visar hjälp för kommandon.

Dessa kommandon finns normalt i alla IRC-klienter, inte bara i irssi.

Allt annat, som inte har / först, blir vanligt prat som alla andra kan se i den kanal som man har join:at senast.

Det här är egentligen allt du behöver veta för att börja använda IRC, men fortsätt läsa för några tips för bättre användande!


Ytterligare tips

Ett problem man stöter på om man kör IRC-klienten på sin laptop, eller på en annan dator som man stänger av ofta eller som inte har konstant internetanslutning, är att man då måste ansluta till IRC-nätet igen när man slår på datorn, och missar all konversation som äger rum medans man är borta.

Ett hett tips är därför att köra klienten på en dator som alltid är igång och ansluten till internet, som t.ex. en av Updates loginservrar, och att köra den med hjälp av programmet screen.

TL;DR:

ssh psilo
LC_ALL=en_US.utf-8 screen irssi -c efnet.port80.se
Detacha genom att trycka Ctrl-A D
Reattacha med LC_ALL=en_US.utf-8 screen -r

Ansluta från Psilocybe

Ansluter man från Updates loginserver Tricholoma kan det hända att anslutningen nekas av IRC-servern för att det är för många samtidigt anslutna från Tricholoma. Vi har fått ett undantag för Update eftersom vi ofta är många som är anslutna samtidigt, men det undantaget gäller för vår tidigare huvudloginmaskin, Psilocybe. Dessutom gäller det endast servern efnet.port80.se, så vill man använda IRC från Updates datorer gör man bäst i att starta sin klient på Psilo, och ansluta till efnet.port80.se.

När man startar irssi kan man ange en specifik server man vill ansluta till på följande sätt:

irssi -c efnet.port80.se

Om du är inloggad på Tricho, SSH:a då till Psilo och starta irssi där:

ssh psilo
(skriv in ditt lösenord)
irssi -c efnet.port80.se

Om du vill SSH:a från din egen dator, behöver du skriva komplett domännamn för Psilo samt ange ditt Update-användarnamn:

ssh ditt_användarnamn@psilo.update.uu.se

Screen

Problemet med ovanstående metod är ju dock att även om Psilo alltid är uppe så avslutas ju irssi fortfarande så fort du själv loggar ut, men för att lösa det kan man använda verktyget screen.

Screen är ett program som fungerar som mellanhand mellan terminalen och ett program du kör, och som låter programmet fortsätta köra även när du loggar ut, och gör det möjligt för dig att ansluta till det körande programmet i en terminal vid ett senare tillfälle.

Du kan t.ex. köra ett kommando som:

screen irssi -c efnet.port80.se

Screen kör då kommandot irssi -c efnet.port80.se åt dig, men sätter sig självt istället för terminalen ur irssis perspektiv, så att all kommunikation mellan dig och irssi går genom screen. Detta gör att du kan be screen att “detacha” från sessionen (med en tangentkombination, normalt Ctrl-A D) — du hamnar tillbaka i ditt skal som om irssi hade avslutats, men irssi fortsätter att köra som om inget hade hänt; all dess output går till screen, som håller reda på hur terminalen ska se ut när du attachar igen. Även om du avslutar skalet och loggar ut från sessionen så finns din screen och din irssi fortfarande kvar.

När du sedan har loggat in igen och vill attacha din körande screen skriver du som enklast:

screen -r

Vips har du din tidigare irssi-session tillbaka. På detta sätt kan man ha sin irssi ständigt körande, och alltid vara kontaktbar via IRC och inte missa något. Titta gärna igenom mansidan för screen! Det finns fler kommandoradsväxlar, och fler tangentkombinationer man kan använda, och programmet är mycket användbart även för annat än IRC.

Teckenkodning

Om du får felaktiga ÅÄÖ så beror det förmodligen på att du har SSH:at från en dator med UTF-8 som teckenkodning (t.ex. Tricho) till Psilo, som har Latin-1 som teckenkodning; därmed skriver irssi ut text i Latin-1, som sen tolkas som UTF-8 av din terminal, och så blir det fel.

För att berätta för irssi (eller screen, eller vilket program som helst för den delen) att terminalen pratar UTF-8, kan man sätta miljövariabeln LC_ALL till värdet en_US.utf-8. Detta kan göras på samma rad som ett kommando om man vill:

LC_ALL=en_US.utf-8 screen irssi -c efnet.port80.se

Samt:

LC_ALL=en_US.utf-8 screen -r

Då borde screen och irssi prata UTF-8, och allt blir rätt.

Vi ses på irken! :)

admin/irc-handbok.txt · Last modified: 2020/11/03 15:30 by sojge

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki