User Tools

Site Tools


admin:mailinglistor

Mailinglistor hos Update

Med övergången till nya mailsystemet går vi över till listhanteringsprogramvaran Mailman. Vi går också över till att använda en separat domän för listor: lists.dfupdate.se.

Hur kan jag använda mailinglistor?

Generellt kan listor användas till lite vad som helst så länge det inte strider mot Updates syften eller skadar föreningens verksamhet och anseende. Listor med någon form av kommersiellt syfte är dock troligen olämpliga, och användning som kan uppfattas som spam är direkt olämplig.

(Observera att användningen av listor, liksom annat utsändande av mail, kan påverka om andra uppfattar Update som en källa till spam. Missbruk av en lista kan alltså på sikt leda till att även annan mail från Update får svårare att levereras.)

För varje lista vill vi ha någon updatemedlem som administrerar listan och är ansvarig för hur den används.

Hur skapar jag en mailinglista?

Kontakta listmaster@dfupdate.se och be om en lista, och ange i vilket syfte den ska användas samt vilken adress du önskar. Syftet behöver egentligen inte ha med Update att göra, se dock avsnittet om användning ovan.

När du fått din lista behöver den konfigureras. Gå till https://lists.dfupdate.se/ och gör detta. Om du inte gjort det behöver du först skapa ett konto där (“sign up”). (Obs, mailinglisthanteraren delar inte användardatabas med mail och övriga tjänster hos Update; dessa konton är fristående från andra tjänster och samma lösenord som till andra tjänster bör ej användas. Dock kopplas varje konto till en mailadress, och som medlem bör du använda ett konto kopplat till din mailadress hos Update.)

Är du satt som ägare till en lista kan du sedan konfigurera listan. Välj listan och gå in under settings. Vi rekommenderar att du åtminstone ställer in följande:

Ställ in under List Identity:

Show list on index page: Du vill antagligen svara nej här om listan är tänkt att vara för en sluten grupp.

Description och Information: Enrads resp. lite längre beskrivning av listan.

Subject prefix: Kan med fördel sättas tom om du inte vill att mail ska flaggas i ärenderaden som tillhörande listan.

Ställ in under DMARC Mitigation :

DMARC mitigation action: Välj gärna Replace From: with list address (eller något av de undre alternativen om det passar bättre). Detta är för att vara extra kinkiga spamfilter till lags, och görs normalt bara när det behövs i det syftet.

Addera eller bjud in medlemmar till listan

När du är klar kan du bjuda in medlemmar under Mass Operations » Mass Subscribe.

Har du ingen färdig lista på medlemmar som du är säker vill vara med, kan det vara mer lämpligt att låta folk bjuda in sig själva. Det kan göras via webgränssnittet (om de skapat ett konto där åt sig, vilket man inte behöver vara Updatemedlem för att göra), eller så kan det göras genom att maila till listadressen med -subscribe instoppat före @; t.ex. listnamn-subscribe@lists.dfupdate.se.

Hur migrerar jag en mailinglista från Updates gamla mailsystem?

De gamla listorna låg direkt under Update.UU.SE och hanterades av ett annat program. Listorna kan alltså inte flyttas helt automatiskt, men det är inte mycket jobb.

Börja med att kontakta listmaster@dfupdate.se och säg att du vill flytta din lista. Vi sätter då upp en ny lista åt dig under lists.dfupdate.se. Existerande listmedlemmar kan flyttas över.

Gå sedan in i webgränssnittet och konfigurera listan som beskrivs ovan.

När det är klart är det egentligen bara att börja använda den nya listan! Observera att listan ju får en ny adress. Det är möjligt att sätta upp vidaresändning från gamla listadressen till den nya, men vi rekommenderar att detta inte görs, utan att du går ut med en uppmaning till medlemmar att börja maila till den nya adressen i stället för den gamla. Mail kommer ju ändå att komma från listan under den nya domänen, så det är lika bra att folk lär sig använda den. Dessutom är det bättre ur spamfiltreringssynpunkt att folk använder “rätt” adress för listan.

Vid frågor, kontakta listmaster@dfupdate.se.

admin/mailinglistor.txt · Last modified: 2022/01/06 00:08 by thorild

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki