User Tools

Site Tools


katalog:asteroids

Atari Asteroids

Ataris klassiska arkadspel från 1979. Updates exemplar är i fullt fungerande skick och står tillgängligt för att spelas i utställningsrummet. Spelet var en gåva från IT-institutionen på Uppsala universitet i samband med att Update flyttade ut ur universitetets lokaler 2021.

Asteroids var månadens dator i augusti 2022, se artikel i Uptime nr 4 2022. I samband med detta testades och reparerades spelet av bjarni, som bland annat reparerade ett bortbränt kontaktbleck på processorkortet, bytte regulatorkortet, bytte en D/A-omvandlare i X-outputten, och rengjorde IC-socklar och -ben.

Spelet har smärre kosmetiska skador i form av flagnad färg, repor, och sprucken fanér.

katalog/asteroids.txt · Last modified: 2023/01/10 19:06 by bjarni

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki