User Tools

Site Tools


katalog:esselte_100

Esselte 100

Se encyklopedin för detaljer om datormodellen.

Ursprung okänt. Datorn var i fullt fungerande skick i maj 2022.

En stor kartong med skolrelaterade tillbehör finns, dock ingen bandstation, skrivare, eller väggvårta. Sladd finns för anslutning av generisk bandspelare med 3,5mm-kontakter, och en sådan bandspelare finns också i Updates ägo. Sladd för anslutning av kompositvideoskärm finns. Ganska tillfälligt konstruerad adapter för anslutning av generisk väggvårta finns. Teknisk manual i pärm utskriven från PDF finns.

Esselte 100 var månadens dator i maj 2022, se artikel i Uptime nr 1 2022.

katalog/esselte_100.txt · Last modified: 2023/01/10 19:11 by bjarni

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki