User Tools

Site Tools


katalog:kartonger

Kartonger i Förråd

I förrådet står det många kartonger. En del är märkta med innehåll, andra inte, några är inventerade, andra inte. På den här sidan listar vi de inventerade katalogerna med deras märkning, innehåll och ungefärliga position i förrådet.

Märkningen är på olika format. Antingen INV-X där X är ett löpnummer. En annan märkning är “INV-YY-VV-X” där YY är året (t.ex. 21 för 2021), VV är vecka när inventeringen gjordes och X är ett löpnummer

Märkning Innehåll Position
INV-21-24-1 Apollo Domain OS manualer OCH DVP Student literatur 1009
INV-21-24-2 Ultrix manualer 1009
INV-21-24-3 Norsk data manualer OCH Apollo Domain OS manualer 1009
INV-21-24-4 TI Explorer manualer OCH Framwork III manualer, mjukvara / Blandade DEC manualer / SUN manualer 1009
INV-21-24-5 “Blandat knas”: Pericom, Xerox, DEC, HP 1009
INV-21-24-6 Manualer: DEC, Pertec, Teletype, Xerox LISP, Xerox 4045 1009
INV-21-24-7 Cray Manualer 1009
INV-21-24-8 Cray Manualer 1009
INV-21-24-9 Manualer: RSX-11, HP 45, DEC Pro, Upnode OCH Update-trivia 1009
INV-21-24-10 Manualer: Intellicorp, IBM Displaywriter, X/Open, G3200 1009
INV-21-24-11 COMPIS/ESSELTE manualer OCH DECPro manualer, mjukvara OCH Cray (en manual) 1009
INV-21-24-12 Lotus 1-2-3 manualer, mjukvara OCH TRT PAD OS/MOSTEK FLP-80DOS(verkar höra till SUNET-växlarna) OCH Blandade manualer: DECUS, FACIT printer/plotter, AT&T SysV, Symbolics manualer 1009
INV-21-24-13 IBM Series 80, Apollo Domain OS manualer 1009
INV-21-24-14 Norsk Data ND-500 manualer, mjukvara 1009
INV-21-24-15 Blandade tidskrifter 1009
INV-21-24-16 Apollo manualer 1009
INV-21-24-17 Alpha LSI Manualer 1009
INV-21-24-18 Blandade tidskrifter 1009
INV-21-24-19 386/ix mjukvara, manualer 1009
INV-21-24-X 1009
katalog/kartonger.txt · Last modified: 2021/06/17 19:04 by pontus

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki