User Tools

Site Tools


katalog:lisa

Apple Lisa 2

Lisa 2

Update har en Lisa 2 med mjukvara och dokumentation, se bilder. Datorn är komplett med tangentbord och mus, och har 1Mbyte minne installerat.

Datorn fungerar efter reparation i maj och juni 2024. Samtliga avstörningskondensatorer (“Rifa”) i nätaggregatet byttes ut, spänningarna i nätaggregatet justerades, nya skum/folie-kuddar tillverkades och installerades i tangentbordet, och en trasig oscillatorkristall byttes i tangentbordet. Potentiometrar i bildrörselektroniken motionerades och justerades, vilket resulterade i bättre bild på skärmen. Diskettstationens rörliga delar hade fastnat helt och diskettstationen var således helt ur funktion. Dessa delar rengjordes och smordes, och diskettstationen fungerar nu. Datorn startar från den interna hårddisken, och har diverse kontorsmjukvara installerad men inga programmeringsverktyg.

Skärmen har aningen ojämn fokus över bredden, och eventuellt har diskettstationen problem att läsa vissa disketter. Vi har inte lyckats skriva läsbara Lisa-disketter på någon annan dator, så vi vet inte säkert om det är disketterna eller diskettstationen som det är fel på. Den interna hårddisken fungerar men verkar ha problem att läsa vissa sektorer.

Apple Lisa 2 var månadens dator i maj och juni 2024.

Tillbehör? Lisa-mjukvara på disketter Handböcker Lisa-mjukvara på disketter

katalog/lisa.txt · Last modified: 2024/07/05 18:54 by bjarni

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki