User Tools

Site Tools


katalog:pdp-11_10

PDP-11/10

PDP-11/10

En liten PDP-11-modell från 1972; Updates exemplar är i ett halvrack med en RX01 8-tums diskettenhet. Den ena driven är trasig. Enkel CPU-modell utan MMU, 32Kbyte RAM. Datorn är i gott skick och bootar och kör RT-11 från diskett.

Konsolterminalen ansluts via 20mA strömslinga. Inställningarna är 2400 baud, ingen paritet, 8 databitar, 1 stoppbit.

För att starta datorn, slå in adress 173000 (oktalt) på frontpanelen, tryck “load address”, sedan “start”. Vid prompten på konsolterminalen, skriv “DX1” (stora bokstäver) och tryck enter, för att boota från RX01 drive 1.

I CPU-lådan finns också en RL11 diskkontroller, som datorn dock inte kan boota från. Där finns också ett AR11 analoggränssnitt, ett DR11-C parallellgränssnitt, samt ett M9301-YA bootromskort.

RX01

I juli 2022, när datorn var månadens dator (se artikel i Uptime nr 3 2022), var den högra driven (drive 1) trasig, och fungerade inte alls. Det hade rapporterats att drive 0 ibland åt disketter, men den detta hände inte under den månaden. I augusti 2022 undersökte bjarni enheten, och bytte plats på de två drivarna för att konstatera att felet var i själva driven. Det visade sig vara en trasig spår 0-sensor. bjarni reparerade denna genom att byta ut lysdioden. Det ska troligen vara en IR-diod, men en röd funkade bra. Elektroniken matar ganska mycket ström genom den, så eventuellt är livslängden kort. Reparationen krävde lossande av sensorn, som således hamnade ur alignment, och driven ger nu sökfel. Förhoppningsvis går detta att åtgärda med justering.

Sammanfattningsvis: RX01 drive 1 (höger) fungerar, men har rapporterats äta disketter. Drive 0 (vänster) feljusterad spår 0-sensor, ger sökfel.

katalog/pdp-11_10.txt · Last modified: 2023/01/10 19:10 by bjarni

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki