User Tools

Site Tools


katalog:riemann

Riemann

Riemann

En Cray Y-MP EL.

Tillverkare Cray
Arkitektur Y-MP
OS UNICOS (ett Unix-system)
CPU 4st
RAM 1Gb

Riemann köptes av Matematiska institutionen på Uppsala universitet 1996 begagnad för 700.000kr och användes i forskning i analytisk talteori och kvantkaos fram till 2001. Därefter donerades maskinen till Update, som fortsatte driften ett fåtal år innan en diskkrasch gjorde att datorn togs ur drift.

katalog/riemann.txt · Last modified: 2023/08/21 17:43 by bjarni

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki