User Tools

Site Tools


katalog:trs80_iii

TRS-80 modell III

Datorn skänktes till Update av Jonas Flygare (flax@update) i mitten av 90-talet. Han tror sig minnas att den hade använts på något företag i Stockholm som sedan sorterat ut den för skrotning i slutet av 80-talet, varpå den räddats av honom och stått hemma hos honom några år.

Datorn var i fullt fungerande skick i januari 2023. Testad av bjarni och johannes. Till datorn har vi också en hemmagjord kassettbandspelarsladd som bör vara förvarad tillsammans med den.

TRS-80 var månadens dator i december 2022, se artikel i Uptime nr 1 2023.

katalog/trs80_iii.txt · Last modified: 2023/01/24 14:58 by bjarni

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki