User Tools

Site Tools


plenum:plenum-2022-07-27

Protokoll från Updates plenumsmöte 2022-07-27

Närvarande medlemmar: bjarni, kgs, vol, zeltophil

1. Inflyttningsfest

27 augusti. zeltophil tycker vi borde ha ett program för festen. Nämns förslag 
från KGS att ha lightning talks. Vi bestämmer oss för att skicka ut förfågan om
folk vill hålla lightning talks.

Det föreslås att vi grillar eller äter tacos. Tacos verkar populärast.

Det föreslås att vi arrangerar för musik med någon sorts MPD-baserad lösning.

Det föreslås att vi fixar någon sorts spel, antingen tv-spel eller datorspel
eller båda. bjarni tar på sig att kontakta Josk och fråga om vi kan låna från
honom. Han lär ha en betydande samling.

vol protesterar mot bjarnis förslag att vi skall ha fiskdamm.

zeltophil noterar att 27 augusti är samma dag som "öppna hackerspacets dag" som
är något Tyskt påfund.
Hon skrev upp oss på listan med deltagande hackerspaces.
https://md.darmstadt.ccc.de/tagderoffenentuer?view

Maila gärna zeltophil med fler (bra) idéer.


2. Lista Update i hackerspace-wikin

zeltophil presenterar hackerspace-wikin som fungerar som någon samlingsplats
för information om olika hackerspaces och föreslår att Update borde få en sida
där med information.
https://wiki.hackerspaces.org/

Det bestäms att detta skall göras.


3. Fortsatt arbete för att göra lokalen användbar

Vi diskuterar bristen på framsteg vad gäller lokalens ytor.

zeltophil föreslår att vi har en workshopdag där vi försöker förbereda och styra
upp möbleringen i köksdelen och få ordning på borden, hyllorna och vår whiteboard.

Det bestäms att vi håller workshopdagar den 25 och 26 augusti.

Vi behöver eventuellt tillgång till en bil för att kunna handla saker de dagarna.

zeltophil tänker göra en bandhylla till hallen.

Placering av högtalare diskuteras också. De skall ställas i hyllorna när vi förankrat
hyllorna bättre i väggarna.

Inventering av diskpackar diskuteras lite löst men inga beslut fattas.

Vi bestämmer oss att göra i ordning utställningsdelen bättre och flytta lådor från
kökdsdelen till soffdelen. Sortera fler lådor.

Mötet avslutas.
plenum/plenum-2022-07-27.txt · Last modified: 2022/08/07 17:48 by vol

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki