User Tools

Site Tools


plenum:plenum-2023-02-22
Protokoll plenumsmöte Datorföreningen Update 2023-02-22


Närvarande: thorild, kgs, zeltophil, vol, bjarni


Mötet ordförs av zeltophil, som öppnar mötet kl 18:44.

1. Användandet av kylskåpet

Hittills har alla bara stoppat saker i kylen som de känner för, men nu när
fler medlemmar börjar få nyckel till lokalen är det på sin plats med regler.
Vi bestämmer att alla som lämnar någonting i kylskåpet när de går från lokalen
måste märka detta med namn och datum. Omärkta varor är allmän egendom.


2. International Open Hackerspace Day

Detta äger rum den 25:e mars. Det är enkelt att delta: man anmäler sin
förening, och sen håller man öppet under dagen. Man kan gärna ha någon typ av
presentation. Vad vill vi göra? Vi kan ha en Asteroids-turnering. Vi kan också
ha lightning talks, och en videovisning av lokalen. zeltophil anmäler oss. Vi
har också skapat en sida om Update på Hackerspace-wikin.


3. Updates 40-årsjubileum

Update fyller 40 år fredag den 21:a april. Detta är en utmärkt veckodag för en
fest, och till och med vol är ledig. Vi kan göra på samma sätt som när vi hade
inflyttningsfest: vi lagar tacos gemensamt i lokalen, och deltagare förväntas
donera en viss summa för att täcka utgifterna för maten. Medlemmar är välkomna,
och kan också ta med sig ytterligare gäster. Vi kan också bjuda in medlemmar
från andra datorföreningar. Vill vi ha en grundande medlem som talar? Vilka
kan vi få tag på? bjarni kollar upp detta. thorild påpekar att det vore roligt
om Monica Danielsson kom; hon missade 32-årsfesten. vol och zeltophil ska ordna
möjlighet att spela musik i lokalen via MPD.


4. Nycklar

Ingen närvarande behöver en nyckel.


5. Medlemslådor

Vi säger hurra för lådorna, som har kommit. Nu ska zeltophil inkräva betalning.


6. Månadens dator mars

Vi väljer Macintosh Plus.


Mötet avslutas kl 19:09.
plenum/plenum-2023-02-22.txt · Last modified: 2023/02/24 17:31 by bjarni

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki