User Tools

Site Tools


plenum:plenum-2023-06-28

Protokoll från Updates plenumsmöte 2023-06-28

Närvarande: bjarni, davidk, kgs, zeltophil, vol, thorild (från punkten “Introduktionsdag …”)

1. Infopunkter
   1a. Uppsala Hackerspace @ Update
   1b. Mastodon
   1c. Donerad ZX81
2. Klistermärken
3. Datum för nästa manual-sweatshop
4. Introduktionsdag för nya medlemmar
5. Lådor och förråd
6. Uppföljning av Hackerspace Design Pattern-workshopen

1. Infopunkter

1a. Uppsala Hackerspace @ Update

zeltophil drar en kort genomgång av diskussionen från förra mötet. Sedan detta har zeltophil informerat Richel, som organiserar Uppsala Hackerspace-mötena, om vad som skulle gälla för att mötena skulle kunna hållas i Updates lokaler. Richel var positiv till detta och svarade att han vill hålla möten på Update, men först om några månader.

1b. Mastodon

Update har nu skapat ett Mastodon-konto. En lustig sak att nämna i samband med detta är att vi redan har dubbelt så många som följer oss på Mastodon än på Twitter, så det verkar som att Mastodon är den bättre kanalen för att synliggöra Update och våra aktiviteter.

1c. Donerad ZX81

Vår tyske medlem JDKap har donerat en Sinclair ZX81 samt lite tillbehör. Hurra!

2. Klistermärken

zeltophil har fått 1000 stycken Update-klistermärken tryckta. Dessa kostade ungefär €66, och den som är intresserad av dessa (huvudsakligen medlemmar, men annars Update ifall det finns pengar till detta) gärna får bidra till att dela på den utgiften.

3. Datum för nästa manual-sweatshop

Det blir en kort diskussion om vilka som är intresserade av att skriva en manual till utställningen. bjarni visar sin utmärkta C64-manual som ett exempel. Det bestämms att skjuta upp datum-bestämmandet då bjarni gärna skulle vilja ha bland andra micken där för att få lite input och instruktioner till t.ex. Spectrum-manualen.

4. Introduktionsdag för nya medlemmar

Mötet diskuterar ifall vi vill hålla någon sorts introduktionsdag för nya medlemmar. Mötet finner att detta är en bra idé, och att vi bör få till något sådant. davidk påpekar att det inte vore en dum idé att även bjuda in äldre medlemmar som vill återbekanta sig med föreningen, vilket mötet finner bra men att vi borde primärt rikta det mot de nya medlemmarna. Mötet bestämmer att det ska sättas upp en doodle eller liknande för att bestämma ett datum.

5. Lådor och förråd

Sedan förra mötet har zeltophil pratat med jarv och det förrådet som det var fråga om att möjligen hyra för Updates räkning är numera uthyrt. Dock så finns det plats för en pall till i jarvs eget förråd, på vilket det skulle gå plats omkring 12 flyttkartonger. Detta skulle då innebära att större delen av flyttkartongerna med dokumentation, som för närvarande står hemma hos zeltophil skulle kunna få plats där. Det diskuteras kort om huruvida det borde skyfflas runt lite runt soffan, och ställa lådor som vi inte kommer göra något med inom nära framtid bakom soffan, för att göra utrymmet lite mer användbart för t.ex. föreläsningar och filmkvällar. zeltophil flaggar även för att hon antagligen komer att sälja sin gamla lägenhet under nästa år, vilket skulle innebära att det datorgolv samt ett DEC-rack som förvaras där nu skulle behöva flyttas till annan plats.

6. Uppföljning av Hackerspace Design Pattern-workshopen

Månadens Uppdatering var en workshop på ämnet Hackerspace Design Patterns. Mötet gavs en kort summering av resultatet från punkter som diskuterats under workshopen.

  • Workshopens deltagare vill att vi implementerar ett fungerande system för att hantera hur vi gör oss av med/ger bort saker vi inte längre vill ha kvar (Old Hardware Pattern, Vortex of Doom).
  • Workshopens deltagare vill att vi uppmuntrar vår kassör till att vara strikt mot medlemmar som inte betalar sina medlemsavgifter i tid (Membership Fees Pattern).
  • kgs är intresserad av att titta på hur någon sorts code of conduct för Update skulle kunna se ut (Code of Conduct Pattern).
  • Workshopens deltagare vill att vi försöker dekorera entren lite mer (Coziness Pattern) och hänga upp några affischer med info om Update och våra aktiviteter.
  • Workshopens deltagare tycker att vi borde försöka få igång en ny version av fikakassan för att tillhandahålla drycker och lättare snacks för medlemmar att köpa i lokalen (Mate-soda Pattern).
  • Workshopens deltagare tycker att vi bör dedikera en liten bit väggyta till en klistermärkstavla där medlemmar eller besökare kan sätta upp klistermärken för deras föreningar/projekt/hackerspaces/etc. (Coziness Pattern).
  • Workshopens deltagare diskuterade även hur vi kan göra lokalens ytor mer användbara. Rent konkret föreslogs att vi borde flytta runt lite lådor omkring soffan, samt flytta fram soffan framför högen med lådor (Coziness Pattern). Detta diskuterades även under en av mötets tidigare punkter.
plenum/plenum-2023-06-28.txt · Last modified: 2023/08/22 21:42 by zeltophil

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki