User Tools

Site Tools


plenum:plenum-2023-10-25

Protokoll från Updates plenumsmöte 2023-10-25

Närvarande: zeltophil, bjarni, kgs, davidk, hansit; online: vol, obscurity

Dagordning:

1. Öppettider för utställningen
2. Spons
3. Värmen i lokalen
4. Nyckel till hansit
5. Utflyttning ur lokalen

1. Öppettider för utställningen

bjarni varje lördag 14-

zeltophil en del lördagar

kgs varje lördag.

hansit en del lördagar. fixar nyckel under mötet.

onsdagar 14- kgs och hansi (och bjarni)

skriva pressrelease, hitta på ett öppningsdatum

lördag: skriv pressrelease, skicka till tidningar, kolla upp vart mer man kan skicka info om öppettider etc.

2. Spons

vi borde träffas och ha en spons-sweatshop. nu på fredag 27:e från kl 17. sen igen lördag nästa vecka.

hansit frågar på ericsson.

3. Värmen i lokalen

18 grader nu, med tre personer hela eftermiddagen och en stormlykta brinnande. tidigare 16, en granne 14 grader. inget varmvatten. båda grannarna har klagat till hyresvärden. zeltophil klagar också.

4. Nyckel till hansit

zeltophil och bjarni intygar för hansit. nyckelkontrakt underskrivs.

5. Utflyttning ur lokalen

kgs tar upp att om vi lämnar lokalen utan att ha någon ny måste vi hitta nya ägare till samlingen. detta tar jättemycket tid.

vi kallar till rudelmöten igen och inkluderar arbete med att hitta spons, att rädda samlingen etc.

davidk säger att vi har till slutet av året på oss att antingen förbättra finansieringen eller visa konkreta planer på hur vi ska hantera utflytt.

att göra: kolla upp bidrag från kommun/region för kulturverksamhet etc. styrelsen: gå igenom medlemsregister och skicka brev till folk som inte har betalat, samt till folk som kan tänkas vilja hjälpa till med spons eller höja sin medlemsavgift.

plenum/plenum-2023-10-25.txt · Last modified: 2023/11/10 15:43 by zeltophil

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki