User Tools

Site Tools


plenum:plenum-2024-01-24

Protokoll från Updates plenumsmöte 2024-01-24

Närvarande: bjarni, kgs, vol, zeltophil, thorild, davidk, johannes

Dagordning:

1. Huruvida höstmötet var beslutsmässigt och Update i nuläget har någon styrelse
2. Funktion av dfupdate.se utan www. subdomain
3. Städansvarigansvarig
4. Användning av borden
5. RUDEL 2024
6. Ytterdörren

1. Huruvida höstmötet var beslutsmässigt och Update i nuläget har någon styrelse

jonix har betalat och var medlem förra året. Höstmötet var alltså beslutsmässigt och Update har en styrelse. bjarni färdigställer protokollet.

2. Funktion av dfupdate.se utan www. subdomain

Det funkar om man har en cool feature i sin webläsare som kommer att vara standard om 20 år. Vi ordnar en (temporär (i 20 år)) redirect men mötet noterar att det är en styggelse. Man bör meddela admin om det finns problem med certifikat el dyl.

3. Städansvarigansvarig

Någon måste se till att det städas ibland (utan att själv vara den som städar varje gång). Detta har gjorts av zeltophil hittills, men kgs tar över frivilligt och får en fin titel. Dustmaster föreslår thorild.

4. Användning av borden

Borden är ofta belamrade. Vi löser det akuta problemet. Ingen ytterligare åtgärd. Viss skärpning föreslås.

5. RUDEL 2024

Referensen är förstådd. Regelbundna möten föreslås. zeltophil kallar snart till ett första möte och där ordnar vi detaljerna. Fredag 2/2 kl 19.

6. Ytterdörren

Ytterdörren går inte igen ordentligt och är ofta öppen. zeltophil kontaktar värden.

plenum/plenum-2024-01-24.txt · Last modified: 2024/01/30 14:51 by zeltophil

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki