User Tools

Site Tools


plenum:plenum-2024-06-26

Protokoll från Updates plenumsmöte 2024-06-26

Närvarande: davidk, kgs, thorild, vol, zeltophil

Dagordning:

1. Engagemangsmässan 2024
2. Status på toaletten och kranarna
3. Funktion av dfupdate.se utan www. subdomain

1. Engagemangsmässan 2024

Engagemangsmässan äger rum igen den 10 september kl. 11:30–13:30 på Blåsenhus. Sista anmälningsdag är den 5 september. Vill vi vara med igen och vilka kommer i så fall vara med och representera Update?

Vi tänker delta igen då det inte kräver mycket jobb. kgs kanske kan hjälpa till. Vi frågar bjarni och micken om de kan vara med igen i år. Vi har flygblad riktade till potentiella volontärer och zeltophil kan ta hand om att registrera Update.

2. Status på toaletten och kranarna

Vattencisternen på den högra toaletten har lagats av jarv och orno och fylls på ordentligt nu. davidk vill åtgärda stänket från kranarna i toaletterna och kommer att avkalka dem. Han kommer också att köpa en strålsamlare till kranen i köket.

3. Funktion av dfupdate.se utan www. subdomain

Updates hemsida kan nu nås på dfupdate.se utan www i början. Detta kan ha introducerat buggar med t.ex. cookies. Om du upptäcker problem, rapportera dem till vol.

plenum/plenum-2024-06-26.txt · Last modified: 2024/06/26 20:47 by zeltophil

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki