User Tools

Site Tools


projekt:nyinventering

En ny inventering av allt som Update har i sina samlingar, separerat på två tabeller. Den första innehåller dokumentation och den andra innehåller hårdvara.

Om någonting i en låda flyttas till en annan låda så måste det uppdateras i motsvarande tabell.

Antal Titel Dokumentnr. Notis Lådnr Inventeringsdatum
- 1 30/04/2022
- 1 30/04/2022
projekt/nyinventering.txt · Last modified: 2024/06/03 21:27 by kgs

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki