User Tools

Site Tools


projekt:orgel:devlog

Dev log för Ogler/Euler

2018-09-13

Efter en rusning för att få ihop ett fungerande demo inför årets stingdag den 1:a september så har vi nu kommit mycket längre och har ett instrument med SID-chip och konfigurerbar patchning, spelbart via polyfoniskt klaviatur. Närmare bestämt:

 • SID-kort; denna har 3 SID-chip, som kan mixas till två olika utgångar. En plan finns för en utbyggnad med 3 ytterligare SID-chip samt ställbar filter-feedback per chip.
 • Mjukvaran är nu i ett användbart skick, om än grundläggande. Den omfattar:
  • Kommandospråk med radredigering och historik samt laddning av kommandon från fil.
  • Fungerande system med schemaläggning av körning av laddade moduler och kommunikation av signaler mellan dem.
  • Kommandon för att:
   • Skapa moduler
   • Ansluta inputs och outputs på moduler
   • Sätta konstanta värden på inputs
   • Konfigurera moduler
   • Lista existerande moduler och modulklasser.
  • Moduler för:
   • SID-krets
   • Klaviatur (endast nedre manual ansluten)
   • Notprioritering med ställbar polyfoni och algoritm
   • LFO
   • Attenuering / invertering av signaler
   • Addering av signaler
   • Portamento
   • Delay

Orgeln är nu mycket rolig att spela på, och kreativa instrumentpatchar är möjliga. Det är dock fortfarande besvärligt att skapa och ändra patchar eftersom kommandospråket är väldigt enkelt och till exempel saknar funktionalitet för att duplicera en del av en patch flera gånger, och även internt finns en del designproblem i mjukvaran som behöver lösas.

Orgeln var dock mycket populär på stingdagen, och genererade mycket intresse för Update. Den kommer att få delta nästa år också.

2018-03-15

De senaste veckorna har det hänt mycket. Färdigt är nu:

 • Bussbuffertkrets, så nu fungerar kommunikationen med modulerna i bakplanet som de ska. Mjukvaran på PC-datorn kan alltså läsa och skriva till moduler i bakplanet.
 • Modul med styrsignaler för trummor. Kretsarna som genererade trumljuden i Crumar-orgeln har monterats in i ovandelen av Euler och kopplats till trummodulen.
 • Modul med skiftregister för avläsning av orgelns tangenter. Nedre manualens tangenter har kopplats in och kan nu läsas av från PC:n.

Testkod har skrivits som mha en realtidsschemalagd tråd läser av nedre manualen en gång per millisekund och spelar upp noterna som general MIDI med en mjukvarusynth. Ljudet från datorn har vi kopplat in på sladden där rytmenheten Nerve Centre satt, så det hörs i högtalaren i orgeln. Det är en del latens där som vi måste bli av med om det ska gå att spela musik på det sättet, men det går att dema i alla fall. Testkod har också skrivits för att spela på trummorna.

Pekskärmen har kopplats in och kalibrerats lite så den går att använda, och X är installerat. Ett användarkonto som heter euler har skapats också som man kan logga in på sitället för root.

Vi har också tagit bort lite sladdar som gick internt i Crumar-orgeln som inte behövs längre, och kopplat in basinstrumentet så att man kan spela på det igen. Det var urkopplat eftersom det styrdes från Nerve Centre, som vi hade tagit bort. Så nu hänger det i alla fall inte ut några sladdar framtill på orgeln längre.

2018-01-20

En extra balk har monterats på insidan för att stödja monteringen av det nya nätagget för modertkortet. Nätagget monteras alltså direkt under moderkortet och sitter fastmonterat med skarvjärn. En del arbete gick åt för raspande och borthackande av trämaterial och för borrande till skruvar och sargsprintar.

2018-??-??

Moderkortet har bytts ut mot ett som bjarni fått av Micken. Det nya moderkortet har monterats.

2018-??-??

Kortet med buffrarna har vidareutvecklats men är ännu inte färdigt.

2017-11-10

Sidan mot pärmen har monterats. Vi stötte på visst problem med hålavståndet för bakplansmonteringen i den högra lådan. När bakplan skall monteras där måste vi borra.

2017-11-08

Nätagget 5v monteras bakom skärmen ovanför vårt egna nätagg. Vi konstruerar samtidigt en ställning för montering av den högra modullådan.

En pärm har införskaffats att användas för förvaring av anteckningar, ritningar och dokumentation. Vi har även bestämt oss att vi till höger om modulställningen har ett fack för pärmen.

2017-11-03

Gamla anteckningar som gjorts tidigare i projektet undersökt och ett antal visar sig vara utdaterade och makuleras. En ny updaterad ritning av bussinterfacekortet skapas, baserad delvis på tidigare skisser.

2017-11-02

Nätaggregatets sladdar sätts fast och löds dit. Sedan monteras bakplanet åt korrekt håll efter att vi ändrat på designen. Slutligen skruvas modulramen fast på basen till topplådan.

projekt/orgel/devlog.txt · Last modified: 2018/09/13 07:34 by bjarni

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki