User Tools

Site Tools


projekt:rudel:grovinventering:aida

Namn: Aida (stod för “Artificiell Intelligens och DAtalogi”)

Modell: DECSYSTEM-20

Introduktionsår: 1977

Tillverkare: Digital Equipment Corporation (DEC)

Signifikans: Denna dator var i drift i mer än ett decennium, och många årskullar av studenter har använt denna dator för sina studier och för att kommunicera med andra studenter.

Historia: Köptes in till Uppsala universitet cirka 1980-82 och var då institutionen för ADB och datalogis huvuddator. Var ursprungligen en modell 2020, sedan 2060. Det var kring denna dator som Update bildades, när den var placerad på Sturegatan/Skolgatan i Uppsala.

Donator: Ägandet överlämnades från Uppsala universitet till Update någon gång mellan 1984 och 1990. (Exaktare går att ta reda på!)

Storlek: Aida består av ett CPU-kabinett, ett I/O-kabinett och kabinett för front-end. Dessa är alla lika stora, 76cm djupa och 114 cm breda. För att kunna öppna dörrar och röra sig fritt framför och bakom maskinen så rekommenderar manualen att man räknar på ett totalt djup på 259cm, lite mer än det dubbla. Mer kan man läsa här:

Tillbehör: Till dessa maskiner har vi mycket dokumentation, logböcker och datormedia i form av databand och hårdiskar.

Kontaktperson(er) som kan veta mera: Anders Andersson.

Plakat från uställningen “Tre ton minidatorer”:

AIDA syns på Jörgen Städjes nätverkskarta (https://techworld.idg.se/2.2524/1.454545/the-stacken-story)

Anteckningar nedskrivna av bjarni i samband med dokumentering av Updates historia:

c:a 81/82, 2020 (1980?) sen 2060 (sommaren 1981, lite provisoriskt i början)
inst för adb, sturegatan, t-salar på systemet på skolgatam
inst blev adb och datalogi innan 2060
hundratals studenter, upp till 60 (mot slutet?) på en gång
systemvetenskaplig linje, dvl, många kurser hos adb
3 rp06, en rp07 som inte fanns från början
tu45, lineprinter, stor laserskrivare, några enkla matrisskrivare
chaosnet till tre cadr, oset med chaosnet kördes sällan eftersom den
  versionen inte kunde hantera modemlinor.
fick nia20 vid flytten till mic
storleksordningen 4 miljoner
byggdes ut flera gånger, framför allt mer minne.
utbyggnader finansierades för dvl av nv och för svl av sv. de båda
  sidorna bevakade varandra för att se till att deras utbyggnader inte
  användes av fel studenter. man funderade på cpu-kvoter: 50% dvl,
  50% svl, dvs 50% åt en ensam svl-student och 5% åt 10 dvl-studenter.
  stöd fanns i tops-20 men drog 10% cpu i overhead, så iden las ner.
AIDA stod för Artificiell Intelligens och DAtalogi. adressen i
  upnod-växeln förblev "A,D" i många år för ADB, DEC-20.
48 eller 64 terminallinjer, de flesta till terminalsalar och kontor,
  några till upnod.
48 eller möjligen 32 linor från början, utökades till 64.
update hade konton. inga på carmen.

Not från Johnny:

AIDA och CARMEN var definitivt fortfarande i Inst. ägo i slutet av 90-talet.
Sista kurserna på CARMEN var våren 1990 (eller om det var 1991). AIDA var 
i aktiv tjänst lite längre, men mestadels för kommunikation via KOM. Sista
åren i aktiv tjänst tog hjälpte Update till med att bara hålla maskinen körande.
Efter sista avstängningen så ägdes maskinerna fortfarande formellt av Inst, och
såvitt jag vet har dom aldrig officiellt donerats.
projekt/rudel/grovinventering/aida.txt · Last modified: 2021/05/31 08:19 by pontus

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki