User Tools

Site Tools


projekt:rudel:grovinventering:magica

Namn: Magica/Knase/Helena Magica

Modell: PDP-11/70

Introduktionsår: 1975

Tillverkare: Digital Equipment Corporation

Signifikans: Knase och Magica har funnits hos Update i mer än 20 år och Magica har varit i drift i många av dessa. Helena övertogs från Stacken och är numer den dator som kör under namnet Magica. Det finns alltså en stark koppling till dessa två datorföreningar. Magica har också varit testbädd för den TCP/IP-stack som utvecklats av medlemman BQT för operativsystemet RSX-11M+

Historia:

Donator:

Kontaktperson(er): Johnny Billquist: bqt@update.uu.se

projekt/rudel/grovinventering/magica.txt · Last modified: 2020/11/06 15:44 by pontus

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki